Dala vatten och avfall
Ditt lokala bolag för avfallshantering och kommunalt vatten och avlopp.

Kundservice

telefon
020-200 210

Telefontid  vardagar
kl 08:00-12:00 och 13:00-15:00
Fler vägar att kontakta oss.

Vid akuta fel på det kommunala
VA-nätet eller för beställning av akut slamtömning i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Vansbro utanför telefontid ring: 023-133 08.

Anmälan till:

Åtgärdade poster
Tips för avfallskärlen.
Sorteringsguiden


Återvinn all plast!

Dala Vatten och Avfall AB
Postadress: Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020-200 210  Fax: 0247-441 01