Vi förbättrar din dag

Våra dagar förbättras och förenklas med friskt och gott dricksvatten i kranen och hushållsavfall som hämtas av sopbilen. Vetskapen om att avloppsvattnet renas och att avfallet återvinns gör gott för miljöhjärtat. Så är livet i ett hållbart samhälle.


Gott vatten och trevliga återvinningscentraler

Vad tycker hushållen om sin kommuns avfallshantering och vattentjänster? Det frågade vi i en kundenkät som skickades ut till ett slumpvis urval av kunder i höstas.

Glädjande är att nöjdheten med Dala Vatten och Avfall som leverantör av tjänster för avfall, vatten och avlopp fortsätter att öka. Överlag anser ni att det fungerar bra eller mycket bra i våra fyra kommuner. Vi ser en ökad vilja bland hushållen att minska sitt avfall. Hushållen vill minska sitt matsvinn och lämna mer och mer saker till återbruk/återanvändning istället för att kasta dem.

Här kan ni se en sammaställning av enkäten!PDF

Vi vill även rikta ett stort tack till er som deltagit i enkäten. Era svar hjälper oss att utveckla våra verksamheter i rätt riktning! 

Illustration på vad som får spolas ner i toaletten.

Att spola rätt är lätt


Vi behöver värna om vårt fina vatten och vår härliga natur. Avloppsvatten­reningen är en del i att hålla vattendragen rena. För att renings­verk och lednings­nät ska fungera optimalt så behöver vi alla leva avloppsvänligt.

Vad får man egentligen spola ner i avloppet?

Illustration på vad som får spolas ner i toaletten.

Natur & miljöboken


Dala Vatten och Avfall är med och stöttar utgivandet av Natur & miljöboken.

Natur och miljöboken är ett läromedel inom naturorientering och miljöfrågor och har sedan 1995 varit Sveriges största miljö- och kunskapssatsning på hållbar utveckling för elever i årskurs 4-6.

Läs mer om Natur & miljöboken här!

Vattenmätare.

Vattenmätarbyten pågår

Har du fått konsol monterad och är redo för mätarbyte? Vänligen hör av dig till oss via mail info@dvaab.se eller ring 020-200210.

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år, detta så att du alltid har en felfri mätare som visar rätt för­bruk­ning. Nu byter vi ut ett stort antal vatten­mätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Vybild med vår logga.

Vill du jobba hos oss?


Med stort kundfokus, och med hjärta för miljön och våra samhällen, arbetar vi med avfalls­hantering och vatten­försörjning.
Vill du bli en av oss?

Här hittar du våra lediga tjänster!

Läs mer om hur det är att jobba på Dala Vatten och Avfall!