Vi förbättrar din dag

Våra dagar förbättras och förenklas med friskt och gott dricksvatten i kranen och hushållsavfall som hämtas av sopbilen. Vetskapen om att avloppsvattnet renas och att avfallet återvinns gör gott för miljöhjärtat. Så är livet i ett hållbart samhälle.

Vad händer med avfallet?

Har du någon gång undrat vad som händer med det avfall vi samlar in på återvinningscentralen?

Välkommen till ÅVC-dagen lördagen den 16 september!

Då har vi extra information om återvinning, och pratar gärna med dig om vår avfallshantering.

Här finns fika, ballonger och tipspromenad med prisbord. Suez visar hur sopbilen fungerar. Så passa på att rensa i garage och förråd och kom till oss!

Öppettider under ÅVC-dagen:

  • Djurås, Rättvik och Vansbro  9-12
  • Leksand 9-13
  • Furudal 13-15
Illustration på vad som får spolas ner i toaletten.

Att spola rätt är lätt

2017-05-30

Vi behöver värna om vårt fina vatten och vår härliga natur. Avloppsvatten­reningen är en del i att hålla vattendragen rena. För att renings­verk och lednings­nät ska fungera optimalt så behöver vi alla leva avloppsvänligt.

Vad får man egentligen spola ner i avloppet?

Man som drar slang över gräsmatta.

Sommarens slamtömning av enskilda avlopp

2017-06-19

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet. Du behöver göra plats så att slambilen och föraren tar sig fram till din brunn.

Vattenmätare.

Vattenmätarbyten pågår

2017-02-22

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år, så att du alltid har en felfri mätare som visar rätt för­bruk­ning. Nu byter vi ut ett stort antal vatten­mätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Vybild med vår logga.

Lediga tjänster

2017-07-05

Med stort kundfokus, och med hjärta för miljön och våra samhällen, arbetar vi med avfalls­hantering och vatten­försörjning.
Vill du bli en av oss?

Läs mer om hur det är att jobba på Dala Vatten och Avfall!