Vi förbättrar din dag

Våra dagar förbättras och förenklas med friskt och gott dricksvatten i kranen och hushållsavfall som hämtas av sopbilen. Vetskapen om att avloppsvattnet renas och att avfallet återvinns gör gott för miljöhjärtat. Så är livet i ett hållbart samhälle.

Ingen höjning av taxor 2017

Återigen kan vi konstatera att vår organisa­tion fungerar bra och är kostnads­effektiv. Inför 2017 kommer taxorna att bibehållas utan höjningar. Inom avfall blir det till och med en sänkning av vissa avgifter.

Läs mer om taxorna för 2017

Grova ledningar läggs ner i backen.

Pågående projekt

2017-02-22

Vi driver ett antal stora projekt för att utveckla och driftsäkra våra anläggningar.

Kvaliteten på dricksvattnet ska hållas hög och det renade avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Henrik Valgma.

Ny VD för Dala Vatten och Avfall AB

2017-01-09

Henrik Valgma är vår nye VD. Han har lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner, bl a inom energi­branschen. Henrik har sitt ursprung i Rättvik och kommer att flytta dit med sin familj.

Vattenmätare.

Vattenmätarbyten pågår

2017-02-22

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år, så att du alltid har en felfri mätare som visar rätt för­bruk­ning. Nu byter vi ut ett stort antal vatten­mätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Vybild med vår logga.

Lediga tjänster

2017-02-01

Med stort kundfokus, och med hjärta för miljön och våra samhällen, arbetar vi med avfalls­hantering och vatten­försörjning.
Vill du bli en av oss?

Läs mer om hur det är att jobba på Dala Vatten och Avfall AB