Dala vatten och avfall
Ditt lokala bolag för avfallshantering och kommunalt vatten och avlopp.

Sophämtning - scheman

Nedan finns hämtningsscheman för det hushållsavfall vi hämtar vid din fastighet eller i din närhet.

Brännbart hushållsavfall och matavfall

Det gråa och bruna kärlet töms av sopbilen efter ett schema, se nedan. Schemat finns även i Miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll och företag i kommunerna i december.

Kärl för avfallet

Matavfall i papperspåse läggs i den bruna tunnan och brännbart avfall i soppåsar läggs i den grå tunnan.

Vanligast är att man har ett 190-liters kärl för brännbart och ett 140-liters kärl för matavfall. Vid behov av extra plats för brännbart avfall kan ni kontakta oss.

Hämtningsschema 2017

Layouten är omgjord för att bli enklare att följa.

I Gagnef har områdesindelningen ändrats.
I Vansbro är trakt 10 och 11 förändrade. 

Hämtningsschema 2016

Hämtning av grovavfall

Detta är en betaltjänst som du kan beställa hos oss. Vi hämtar stort/grovt avfall vid din fastighet. Vi kör rutten åtta gånger per år.

Läs mer om grovavfall och beställ hämtning här.

Tidningar och papper

Fyra gånger per år kan du som bor i Leksand och Rättvik ställa ut gröna tunnan, fylld med tidningar, kontorspapper och reklam.

Schema för Rättvik 2017

Schema för Leksand 2017

En hög med tidningar.

Gör så här

Lägg tidningar och reklam i det gröna kärlet och ställ fram det kvällen före tömningsdag. Vi tömmer även på kvällstid, så låt det stå kvar över natten om vi inte tömt kärlet under dagen.

Tänk på att locket måste gå att stänga helt så att inte pappret flyger ut vid tömningen.

OBS! Endast tidningar, kontorspapper och reklam. Pappersförpackningar ska du lämna på en återvinningsstation.


Rullis återvinningsbilen

Rullis är vår återvinningsbil som åker runt i byarna och hämtar upp mindre mängder avfall. Elavfall, farligt avfall, batterier, lampor och liknande kan du lämna till Rullis. Vi kör två gånger per år, vår och höst.

Tecknad bild av Rullis-bilen med återvinningssymbol.

Rullis tar emot följande avfall, väl sorterat

Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande, max 20 liter. Väl förslutet och märkt med innehåll.
*Farligt avfall är ämnen som är skadliga för hälsan och miljön.

Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.

Batterier och glödlampor: Även lågenergilampor och lysrör. Är glaset trasigt behöver lamporna förvaras i försluten behållare.

Smått deponiavfall: Köksporslin, dricksglas och liknande.

OBS! Sortera avfallet innan det lämnas. För en säkrare hantering är det viktigt att behållare med farligt avfall är väl förslutet och märkt med sitt innehåll.

Vi tar inte emot förpackningar och tidningar, de lämnas på närmaste återvinningsstation. Medicinrester eller kanyler lämnas till apotek. Avfallet får endast lämnas medan bilen är där (ej före eller efter).
Tjänsten gäller ej för företag.

Insamlingen sker i samarbete med Ragn-sells.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2017-01-16
Grått avfallskärl står framställt under ett träd.

Kundservice

telefon
020-200 210
Sorteringsguide
Vanliga frågor
Hur kan jag kontrollera om jag har en vattenläcka i mitt hus?
Läs svaret här

Dala Vatten och Avfall AB
Postadress: Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020-200 210  Fax: 0247-441 01