Dala vatten och avfall
Ditt lokala bolag för avfallshantering och kommunalt vatten och avlopp.

Sophämtning - scheman

Nedan finns hämtningsscheman för det hushållsavfall vi hämtar vid din fastighet eller i din närhet.

Brännbart hushållsavfall och matavfall

Det gråa och bruna kärlen töms av sopbilen efter ett schema, se nedan. Schemat finns även i Miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll och företag i kommunerna i december.

2014

2015

Grovavfall

Hämtning av grovavfall är en betaltjänst som du kan beställa hos oss. 8 ggr per år hämtas grovavfall direkt från fastigheterna enligt ett körschema. För att vi ska komma till dig behöver du beställa hämtning senast dagen innan.

Se hämtningsdagar
Beställ hämtning


Tidningar och papper

i Leksand och Rättvik

Fyra gånger per år kan du som bor i Leksand och Rättvik ställa ut gröna tunnan, fylld med tidningar, kontorspapper och reklam.

Schema för helåret 2014
Rättvik

Leksand

En hög med tidningar.

Gör så här

Lägg tidningar och reklam i det gröna kärlet och ställ fram det kvällen före tömningsdag. Vi tömmer även på kvällstid, så låt det stå kvar över natten om vi inte tömt kärlet under dagen.

Tänk på att locket måste gå att stänga helt så att inte pappret flyger ut vid tömningen.

OBS! Endast tidningar, kontorspapper och reklam. Pappersförpackningar ska du lämna på en återvinningsstation.


Lämna ditt farliga avfall till Rullis

Rullis är vår mobila återvinningscentral som åker runt i byarna och hämtar upp mindre mängder avfall. Elavfall, farligt avfall, batterier, lampor och liknande kan lämnas till Rullis. Vi kör Rullis två gånger per år, vår och höst.

Tecknad bild av Rullis-bilen med återvinningssymbol.

Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande, max 20 liter. Väl förslutet och märkt med innehåll.

Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.

Batterier och glödlampor: Även lågenergilampor och lysrör.

Smått deponiavfall: Köksporslin, dricksglas och liknande.

Ej förpackningar och tidningar.

Observera att du endast kan lämna ditt avfall direkt till bilen - det går inte att lämna på platsen före eller efter att bilen har varit där.

Tjänsten gäller ej för företag.

Insamlingen sker i samarbete med Ragn-sells.

Senast uppdaterad: 2014-12-17
Grått avfallskärl står framställt under ett träd.

Kundservice

telefon
020-200 210
Sorteringsguide
Vanliga frågor
Jag äger en fastighet men hyr ut den, vem ska betala avfallsavgiften?
Läs svaret här

Dala Vatten och Avfall AB
Postadress: Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020-200 210  Fax: 0247-441 01