Nya återvinningstider

Idag återvinns 99% av allt insamlat avfall i Sverige. Förpackningar, skrot, byggmaterial med mera blir till nytt material eller förbränns, vilket ger el och värme. Det insamlade avfallet är en tillgång och har inte samma negativa miljöpåverkan som förut.

Sommarblommor på en stol.

Vad händer med avfallet?

2018-05-05

Har du funderat på vad som händer med det avfall som du lägger i sopkärlen som sedan töms av sopbilen?

Både det brännbara restavfallet i det grå kärlet och matavfallet i det bruna kärlet återvinns, läs mer om hur.

 


Sorteringsguiden visas i mobiltelefon.

Flera guider i Sorteringsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017-02-22

I Sorteringsguiden kan du söka efter sortering av  2.000 olika produkter.

Nu finns även länets returbutiker med på kartan och dessutom kan du ta del av enkla tips för att minska avfallet och din miljöpåverkan.

Sopkärl vid träd i sommartid.

Återvinnings-stationer (ÅVS)

2017-11-08

Ett vanligt missförstånd är att det är kommunen och/eller Dala Vatten och Avfall AB som ansvarar för återvinningsstationerna.

Ansvaret ligger dock hos Förpacknings- och tidnings-insamlingenlänk till annan webbplats (FTIAB). När det är stökigt eller överfullt är det alltså dem du ska kontakta på 0200-88 03 11.