Aktuellt inom avfall

Sopbil tömmer kärl.

Genomgång av avfallsabonnemang i Vansbro kommun

2014 togs ett beslut om att avfallshämtningen från fastigheter ska ses över så att samtliga fastigheter i kommunen får samma avfallshantering. Det är ett beslut som tagits av Vansbro Teknik AB:s styrelse (dnr 2014/5) och kommunfullmäktige (KS 2014/571). Det innebär att varje beboelig fastighet ska ha ett avfallsabonnemang. Införandet sker under tre år.

Målsättning med projektet

  • Att alla fastigheter i Vansbro kommun hanteras på samma sätt avseende avfallshantering och får tillgång till samma service.
  • Miljöriktig hantering av avfallet.
  • Att fördela kostnaderna på fler och därmed hålla ned kostnaden för den enskilde.

Dala Vatten och Avfall som sköter den kommunala avfallshanteringen har fått i uppdrag att genomföra detta. Arbetet har pågått under två år och en inventering har gjorts för att identifiera vilka fastigheter som står utan avfallsabonnemang. Hittills har mer än hälften av dessa fastigheter fått ett avfallsabonnemang och därmed också den lagstadgade avgiften för detta.

2017-06-13 fattade Vansbro Teknik AB:s styrelse beslut om göra ett uppehåll i projektet.

Baserat på beslutet i juni 2017 så gäller följande:

Se kartan nedan.

  • Fastigheter som ligger inom det streckade området har under flera år ingått i kommunens hämtningsområde. För dessa fastigheter gäller den utskickade fakturan och därför rekommenderar vi er att betala för att inte riskera betalningsanmärkningar eller kravavgifter.
  • För fastigheter utanför de streckade områdena så avvaktar vi ytterligare beslut från Vansbro Tekniks styrelse. Utskickade fakturor för nya avfallsabonnemang har krediterats. Om du äger fastighet utanför det streckade området och har fått en faktura för ett nytt avfallsabonnemang men inte någon kreditering, ber vi dig kontakta oss så löser vi det.
Karta över det gamla hämtningsområdet i Vansbro kommun.

Karta över det gamla hämtningsområdet i Vansbro kommun.

Ombyggnation av återvinningscentral Limhagen

För att få ett bättre trafikflöde genom återvinningscentralen, som ökar säkerheten både för besökare och personal, så har en ombyggnation gjorts. Ombyggnationen påbörjades i september 2016 och blev klar i maj 2017.

Förbättrat trafikflöde

Möjligheten att backa som tidigare skapat problem har tagits bort, och istället finns tydliga markeringar som visar hur man får köra.

Nya avlämningsplatser

Vi har anlagt en ny avlämningsplats för trädgårdsavfall som är enklare att nå.

Rampen har förlängts med sju containerplatser för att göra plats för framtida avfallsslag (fraktioner), och även för att få bättre spridning på våra fraktioner.

Förbättrad åtkomst och ökad säkerhet

Vi har separerat den tunga trafiken (lastbilar, lastmaskin) från personbilstrafiken. Det ger en ökad säkerhet för våra kunder, entreprenörer och för vår personal på platsen.

Natur & miljöboken

Dala Vatten och Avfall är med och stöttar utgivandet av Natur & miljöboken. Ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling för elever i årskurs 4-6.

Natur och miljöboken är ett läromedel inom naturorientering och miljöfrågor och har sedan 1995 varit Sveriges största miljö- och kunskapssatsning på hållbar utveckling för elever i årskurs 4-6.

Boken delas ut gratis till skolorna och består av tre steg. Den är en gåva till varje elev som sedan tas med hem efter avslutad årskurs i skolan.

Läromedlet ges ut av Svenska kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och förståelse hos nästa generation vuxna för miljö- och hållbar utveckling.

Lite fakta om Natur & miljköboken

  • 240 000 böcker vid utgivning 2014
  • 85 % använder böckerna i sin undervisning
  • 3 800 000 böcker totalt har delats ut till Sveriges elever och lärare sedan 1995

Läs mer om Natur & miljöboken på www.kunskapsförlaget.selänk till annan webbplats