Aktuellt inom avfall

Sopbil tömmer kärl.

Genomgång av avfallsabonnemang i Vansbro kommun

2014 togs ett beslut om att avfallshämtningen från fastigheter ska ses över så att samtliga fastigheter i kommunen får samma avfallshantering. Det är ett beslut som tagits av Vansbro Teknik AB:s styrelse (dnr 2014/5) och kommunfullmäktige (KS 2014/571). Det innebär att varje beboelig fastighet ska ha ett avfallsabonnemang. Införandet sker under tre år.

Målsättning med projektet

  • Att alla fastigheter i Vansbro kommun hanteras på samma sätt avseende avfallshantering och får tillgång till samma service.
  • Miljöriktig hantering av avfallet.
  • Att fördela kostnaderna på fler och därmed hålla ned kostnaden för den enskilde.

Dala Vatten och Avfall som sköter den kommunala avfallshanteringen har fått i uppdrag att genomföra detta. Arbetet har pågått under två år och en inventering har gjorts för att identifiera vilka fastigheter som står utan avfallsabonnemang. Hittills har mer än hälften av dessa fastigheter fått ett avfallsabonnemang och därmed också den lagstadgade avgiften för detta.

2017-06-13 fattade Vansbro Teknik AB:s styrelse beslut om göra ett uppehåll i projektet.

Baserat på beslutet i juni 2017 så gäller följande:

Se kartan nedan.

  • Fastigheter som ligger inom det streckade området har under flera år ingått i kommunens hämtningsområde. För dessa fastigheter gäller den utskickade fakturan och därför rekommenderar vi er att betala för att inte riskera betalningsanmärkningar eller kravavgifter.
  • För fastigheter utanför de streckade områdena så avvaktar vi ytterligare beslut från Vansbro Tekniks styrelse. Utskickade fakturor för nya avfallsabonnemang har krediterats. Om du äger fastighet utanför det streckade området och har fått en faktura för ett nytt avfallsabonnemang men inte någon kreditering, ber vi dig kontakta oss så löser vi det.
Karta över det gamla hämtningsområdet i Vansbro kommun.

Karta över det gamla hämtningsområdet i Vansbro kommun.

Ombyggnation av återvinningscentral Limhagen

För att få ett bättre trafikflöde genom återvinningscentralen, som ökar säkerheten både för besökare och personal, så genomförs en ombyggnation.

Arbetet utförs i etapper

Ombyggnationen påbörjas september 2016 och beräknas vara klar i maj 2017. Vi kommer att bygga i etapper för att minimera störningar och kunna ha återvinningscentralen öppen under tiden.

Förbättrat trafikflöde

Vi vill få ett bättre trafikflöde genom återvinningscentralen. Vi kommer att ta bort möjligheten att backa som tidigare skapat problem, och istället göra tydliga markeringar om hur man ska köra.

Nya avlämningsplatser

Vi anlägger en ny avlämningsplats för trädgårdsavfall som blir enklare att nå.

Rampen förlängs med sju containerplatser för att göra plats för framtida avfallsslag (fraktioner), och även för att få bättre spridning på våra fraktioner.

Förbättrad åtkomst och ökad säkerhet

Vi separerar den tunga trafiken (lastbilar, lastmaskin) från personbilstrafiken. Det ger en ökad säkerhet för våra kunder, entreprenörer och för vår personal på platsen.