Så här sorterar du

Soppåseochkompost

Genom att sortera allt ditt avfall kan material återvinnas till nya produkter och farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Återanvändning och återvinning sparar miljö och naturresurser. Det avfall som samlas in är en tillgång och tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö i dag och för kommande generationer.

Grått eller brunt kärl, återvinningsstation (ÅVS) eller återvinningscentral (ÅVC) - vilket avfall ska lämnas var? I den här sektionen finner du information om hur du sorterar och var du lämnar olika avfallsslag. Välj det du är intresserad av i menyn.

Sorteringsguide

I vår digitala Sorteringsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka på över 2.000 produkter för information om hur de ska sorteras.

Sorteringsinformation och dekaler till soprum

Vi har även enkel och tydlig sorterinsinformation och dekaler till soprum i utskriftsvänligt format. Dessa finns också på flera olika språk.