Sådant som styr avfallsverksamheten

En glaskula som speglar omkringliggande skog.

En utmaning i dagens samhälle är att hitta hållbara lösningar för exempelvis avfallshantering. Vi samarbetar regionalt med avfalls­planering för alla Dalarnas kommuner och vårt arbete påverkas av riks­täckande lagar och regler för avfall och miljö.

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en Renhållningsordning som styr avfallsplaneringen i kommunen. Renhållningsordningen består av:

  • Avfallsplan
  • Föreskrifter om avfallshantering.

Läs Miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallsplan för din kommun

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen ska fastställas av kommunfullmäktige. Dalarna har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Samarbetet har inneburit att avfallsplanerna till stora delar är samordnade inom Dalarna.

Något som hela Dalarna fokuserar på är att arbeta med att förebygga uppkomsten av avfall, minska avfallsmängderna och att öka återanvändning. Vi arbetar också för att minska matsvinnet i kommunal kostverksamhet; förskola, skola och omsorg.

Dala Vatten och Avfalls fyra kommuner Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro har en gemensam avfallsplan som ni finner nedan:

Avfallsplan Gagnef, Leksand, Rättvik, Vansbro 2018-2022PDF

Besök gärna avfallsplandalarna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan följa hur arbetet med avfallsplanen fortskrider samt få massor av kunskap och inspiration!

Föreskrifter för avfallshanteringen

Föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsägare och verksamheter se vilket ansvar som vilar på dem.

Föreskrifter GagnefPDF
Föreskrifter LeksandPDF
Föreskrifter RättvikPDF
Föreskrifter VansbroPDF

Råd och rekommendationer

Placering av kärl, avfallsutrymmen och transportvägarPDF
Avfall från enskilda avloppsanläggningarPDF