Sådant som styr avfallsverksamheten

En glaskula som speglar omkringliggande skog.

En utmaning i dagens samhälle är att hitta hållbara lösningar för exempelvis avfallshantering. Vi samarbetar regionalt med avfalls­planering för alla Dalarnas kommuner och vårt arbete påverkas av riks­täckande lagar och regler för avfall och miljö.

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en Renhållningsordning som styr avfallsplaneringen i kommunen. Renhållningsordningen består av:

  • Avfallsplan
  • Föreskrifter om avfallshantering.

Läs Miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallsplan för din kommun

I varje kommun ska det finnas en avfallsplan. Den ska säkerställa att kommunen har en långsiktigt bra och kostnads­effektiv avfalls­hantering. Den innehåller uppgifter om kommunens avfall, bland annat åtgärder för att få ner avfallsmängderna och minska miljöpåverkan.

Dalarnas femton kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna tagit fram sina avfallsplaner för perioden 2013-2017.

Något vi alla fokuserar på är att stärka arbetet med att förebygga uppkomsten av avfall och att öka återanvändning.

Avfallsplan Gagnef 2013-2017PDF
Avfallsplan Leksand 2013-2017PDF
Avfallsplan Rättvik 2013-2017PDF
Avfallsplan Vansbro 2013-2017PDF

Arbetet med att ta fram en avfallsplan för 2018-2022 pågår. För närvarande sammanställs och bemöts de synpunkter som inkommit. Därefter ska planen fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreskrifter för avfallshanteringen

Föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsägare och verksamheter se vilket ansvar som vilar på dem.

Föreskrifter GagnefPDF
Föreskrifter LeksandPDF
Föreskrifter RättvikPDF
Föreskrifter VansbroPDF

Råd och rekommendationer

Placering av kärl, avfallsutrymmen och transportvägarPDF
Avfall från enskilda avloppsanläggningarPDF