Publicerad 2018-08-30

Utsläpp av biobärare från Vansbro Avloppsreningsverk i Västerdalälven

Biobärare

På grund av driftstörningar i Vansbros reningsverket har biobärare oavsiktligt släppts ut i älven. Dessa har spridits både uppströms och nedströms.

Biobärarna är normalt en del av verkets biologiska reningssteg men p g a en driftstörning i reningsverket har dessa bräddat ut genom verkets utloppsledning till Västerdalälven.

Biobärarna ser ut som små pastahjul och är tillverkade av plast. Biobärarna är ofarliga och dricksvattnets kvalitet påverkas inte av utsläppet.

Dala Vatten och Avfall AB har tillsammans med Räddningstjänsten i Vansbro kommun påbörjat en större insats för att både kartlägga spridningen och sanera vattnet. Med tanke på att det är stora mängder biobärare som rymt från reningsverket kommer saneringen att ta tid.

Räddningstjänsten har idag torsdag vid lunchtid placerat ut en läns vid Bässarbron i höjd med Utsälje för insamling av biobärarna. Det går därmed inte att passera med båt förbi länsen.

Vill du som privatperson hjälpa till om nedskräpningen stör dig så är det inte det minsta farligt att ta i de små "pastahjulen", och du kan om du vill gärna fånga upp dem med ett durkslag eller en håv, lägga dem i en hink, och lämna in avfallet på brandstationen i Vansbro. Tänk på att vara försiktig vid vattnet, och att använda flytväst om du sitter i en båt. Även då det inte är farligt att ta i biobärarna så gör du bäst i att tvätta händerna efteråt!

Uppdateringar

2018-09-17:
Helgens arbete var lyckosamt och arbetet fortgår enligt plan. I fredags flyttade räddningstjänsten i Vansbro den läns som ligger som ett stopp för biobärarna vid Utsälje några kilometer nedströms. Nu ligger länsen i höjd med Högosta, mellan Dala-Järna och Snöån, och där kommer den att ligga i några veckor. Länsen syns mycket väl, men var ändå försiktig om du rör dig på älven med båt eller liknande. 

 

2018-09-14:
Arbetet med att sanera älven har nu passerat Skamhed och vi har förhoppningar om att saneringen är i höjd med Dala-Järna under nästa vecka. Fortfarande arbetar ca 30 personer dagligen i saneringsarbetet varav FRG Vansbro ställer upp med ett 15-tal personer. Arbetet fortskrider som planerat under september.

Vi tackar alla boende runt älven för er förståelse och vi gör allt vi kan för att sanera. Ett stort tack till alla som hjälper till, framförallt till FRG Vansbro och Räddningstjänsten i Vansbro samt till alla privatpersoner som varit och är delaktiga i saneringsarbetet. 

2018-09-13:
Saneringsarbetet fortskrider och är lyckosamt. Under veckodagarna är bemanningen ett 30-tal och under helger bemannar fortsatt FRG Vansbro fullt ut.

Vi är tacksamma för alla upplysningar om det finns områden biobärare där vi missat så vi kan sanera så fort som möjligt.

 

2018-09-03:
Helgens sanneringsarbete har varit lyckat då vi samlat in ca 8 kubik biobärare. Vi fortsätter saneringen under veckan med 30-talet personer i bemanning. FRG i Vansbro (Frivilliga Rersursgruppen) ställer upp med 10-talet personer som är både verksamma i saneringen och servicearbetet för att få verksamheten att fungera.

Den läns som Räddningstjänsten tidigare lade ut i Dala-Järna ligger kvar och fungerar som önskat.

 

2018-08-31:
Under dagen har 16 båtar med 34 personer varit aktiva i saneringsarbetet där även FRG (frivilliga resursgruppen i Vansbro) har ställt upp med mannskap.

Räddningstjänsten har lagt i ytterligare två länsar i Västerdalälven. Länsarna fungerar som ett slags insamlingsnät. Den nya länsarna ligger utplacerade på var sin sida Skifsön, uppströms Skifsforsen. Sedan tidigare ligger det också en en kilometer nedströms vid Bessarbron, i höjd med Utsälje i Dala-Järna. Länsarna syns på långt håll, men var ändå försiktig om du är ute med båt på älven!

Saneringsarbetet pågår mellan kl. 07:00-18:00 och fortgår med samma styrka under helgen.

 

Biobärare Vansbro