Angående nya avfallsabonnemang i Vansbro kommun

Vi har fått samtal från fastighetsägare som ifrågasätter de utskickade fakturorna gällande hushållsavfall i Vansbro kommun. Här är viktig information till dig som undrar över detta.

Styrelsen i Vansbro Teknik AB har beslutat att göra ett uppehåll i projektet att ge samtliga fastigheter i kommunen samma avfallshantering. Beslutet togs 2017-06-13.

Baserat på beslutet i juni så gäller följande:

Se kartan nedan.

  • Fastigheter som ligger inom det streckade området har under flera år ingått i kommunens hämtningsområde. För dessa fastigheter gäller den utskickade fakturan och därför rekommenderar vi er att betala för att inte riskera betalningsanmärkningar eller kravavgifter.
  • För fastigheter utanför de streckade områdena så avvaktar vi ytterligare beslut från Vansbro Tekniks styrelse. Utskickade fakturor för nya avfallsabonnemang har krediterats. Om du äger fastighet utanför det streckade området och har fått en faktura för ett nytt avfallsabonnemang men inte någon kreditering, ber vi dig kontakta oss så löser vi det.

Här kan du läsa mer om projektet för avfallshantering i Vansbro kommun.

Karta över verksamhetsområde för avfallshämtning i Vansbro.

Karta över verksamhetsområde för avfallshämtning i Vansbro.

Om avfallsavgifterna

Kommunen är skyldig enligt Miljöbalken (15 kap. 14 §) att se till att hushållsavfallet i kommunen tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Omhändertagandet sker i form av avfallshämtning samt möjlighet att lämna grovavfall och farligt avfall vid en återvinningscentral.

Kostnaderna för avfallshantering i kommunen betalas efter en särskild taxa. Det innebär att avfallshanteringen inte är skattefinansierad utan betalas av dig som äger en eller flera fastigheter. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige varje år.

Här kan du läsa om vad som ingår i avfallsabonnemanget och hur taxorna är utformade i din kommun.

Vid frågor

Vid frågor som rör ditt avfallsabonnemang är du välkommen att kontakta vår kundservice på Dala Vatten och Avfall.