Inget trädgårdsavfall i bruna tunnan

Hösten är här och för många stundar nu härligt trädgårdsarbete. Det brukar bli en hel del avfall och det kan du lägga i en trädgårdskompost eller lämna till återvinningscentralen. Dock ej i det bruna kärlet – där får endast finnas papperspåsar med matavfall.

Grenar och annat trädgårdsavfall riskerar att fastna i kärlet vilket kan göra att det inte blir tömt. Det kan även fastna i sopbilen vilket försvårar vår hantering av materialet.

Däremot kan du beställa särskild hämtning av förpackat trädgårdsavfall. Det är en betaltjänst som beställs från vår kundservice. Se datum och beställningsformulär för grovavfall.

Här hittar du fler tips för dina sopkärl.