Förtydligande om sortering av värmeljus

Det är flera av er kunder som har hört av sig till oss angående sortering av värmeljus i metallkopp och var dessa ska lämnas efter att ha läst om detta i informationsbladet som ersätter miljöalmanackan. Då informationen har upplevts som oklar kommer här ett förtydligande.

Var ska värmeljusen lämnas?
Kommunerna har ansvaret för insamlingen och värmeljuskopparna. Du lämnar koppar och vekeshållare i behållaren för metallskrot på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC).

Varför ska värmeljusen inte längre lämnas på återvinningsstationen (ÅVS)?
2015 ändrades EU:s direktiv för producentansvar och värmeljus räknas sedan dess inte som en förpackning. Det innebär att värmeljusproducenter inte betalar någon avgiftlänk till annan webbplats till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) för att dom ska samla in och återvinna koppen.

Pilla loss vekeshållare för att spara energi och jordens resurser!
Om vekeshållaren (järn) sitter fast i koppen (aluminium) följer hela koppen med när järnet sorteras ut med hjälp av magneter. Eftersom aluminium smälter vid lägre temperatur än järn brinner det upp i järnets återvinningsprocess och vi går miste om möjligheten att återvinna aluminiumet till nya produkter.

Aluminiumframställning är mycket energikrävande och genom att återvinna värmeljuskopparna sparas 95 % av den energi det åtgår att tillverka ny aluminium. Framförallt sparar vi på den aluminium som finns i jordskorpan.

Missvisande skyltning på återvinningsstationer
Det kan finnas gammal och felaktig skyltning på behållarna för metallförpackningar på återvinningsstationerna (ÅVS) som säger att värmeljus ska lämnas där. Problemet har påtalats till FTI AB som ska åtgärda detta.