VA-arbete på Kanalvägen i Björbo

Under februari och mars reparerar och byter vi ut VA-ledningar längs Kanalvägen. Arbetet är en helrenovering av det allmänna VA-nätet. Under arbetet kommer störningar i vattenleveransen att förekomma, berörda fastigheter kommer att meddelas inför sådana tillfällen om detta med en lapp i postlådan.

Sophämtningen kan också komma att påverkas då avgrävda vägar kan hindra sopbilen från att komma fram. Vi har skickat ut brev om detta till berörda fastigheter.