Hur ska man sortera värmeljushållaren?

bild på värmeljushållare

Under vinterhalvåret tänder fler av oss levande ljus för att lysa upp i mörkret. Frågan kring hur metallkoppen kring värmeljuset ska sorteras är aldrig större än just då. Så var ska vi då lämna metallkoppen och vad gäller med den lilla plattan/vekeshållaren i metallkoppen? Nedan finner du svaren på dina frågor!

Var ska värmeljusen lämnas?
Kommunerna har ansvaret för insamlingen och värmeljuskopparna. Du lämnar koppar och vekeshållare i behållaren för metallskrot på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC).

Pilla loss vekeshållare för att spara energi och jordens resurser!
Om vekeshållaren (järn) sitter fast i koppen (aluminium) följer hela koppen med när järnet sorteras ut med hjälp av magneter. Eftersom aluminium smälter vid lägre temperatur än järn brinner det upp i järnets återvinningsprocess och vi går miste om möjligheten att återvinna aluminiumet till nya produkter.

Aluminiumframställning är mycket energikrävande och genom att återvinna värmeljuskopparna sparas 95 % av den energi det åtgår att tillverka ny aluminium. Framförallt sparar vi på den aluminium som finns i jordskorpan.

Varför ska värmeljusen inte längre lämnas på återvinningsstationen (ÅVS)?
2015 ändrades EU:s direktiv för producentansvar och värmeljus räknas sedan dess inte som en förpackning. Det innebär att värmeljusproducenter inte betalar någon avgiftlänk till annan webbplats till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) för att dom ska samla in och återvinna koppen.

Missvisande skyltning på återvinningsstationer
Det kan finnas gammal och felaktig skyltning på behållarna för metallförpackningar på återvinningsstationerna (ÅVS) som säger att värmeljus ska lämnas där. Problemet har påtalats till FTI AB som ska åtgärda detta.

Undrar du över hur du ska sortera andra saker också?
I vår digitala sorteringsguide kan du söka på över 2.000 produkter för information om hur de ska sorteras.
Sorteringsguiden hittar du här >länk till annan webbplats