Publicerad 2017-08-11

Försenad sophämtning för verksamheter och flerfamiljshus i Leksand

På grund av sjukdom uteblev sophämtningen för många flerfamiljshus och verksamheter fredagen 11/8. Vi kör ikapp detta under dagen i dag måndag 14/8. Det kan innebära en förskjutning i sophämtningen i början av vecka 33. Om ni får akuta problem med överfulla kärl på grund av försenad sophämtning kontaktar ni vår kundservice 020-200 210 eller info@dvaab.se.