Publicerad 2017-07-14

Risk för tillfällig vattenbrist i Tällberg

På grund av en vattenläcka kan det bli vattenbrist och störningar i vattendistributionen i Tällberg. Undvik därför att använda stora mängder vatten, såsom att vattna i trädgården eller fylla upp utomhuspool. Läcksökning pågår.

Uppdaterad 2017-07-14 kl 23:15

Vattennivåerna har stabiliserat sig. Vi har inte lyckats identifera någon större vattenläcka - så vänligen var restrektiv med att använda stora mängder vatten.