Publicerad 2017-07-04

Vattnet i Sågen nu drickbart 170710

Dricksvattnet i Sågen är för närvarande ej drickbart. Tester har visat att vattnet innehåller e.colibakterier. Vi ställer upp en vattentank centralt i byn där ni kan hämta dricksvatten. Ta med egna kärl att fylla.

Det är ett 30-tal fastigheter i Sågen som påverkas av detta och de meddelas av vår personal på plats.

Kokningsrestriktioner
Det går att använda kranvattnet till dusch och tvätt. Innan vattnet i kranen används för matlagning eller disk ska det kokas. Använd hellre vatten ur den tank vi ställer upp.

Åtgärder som vidtas
Felsökning vidtas och därefter kommer ledningsnätet att spolas och nya tester att genomföras.

Vattnet kan komma att stängas av under tiden arbetet sker. Information sker löpande via vår webbplats, vår personal på plats samt att ni är välkomna att kontakta oss.

Vid frågor kontakta vår kundservice som kopplar er till rätt person. Tel 020-200 210länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2017-07-05 kl 14:10

Vi har tagit nya prover och förväntar oss förhandsbesked från provanalysen i morgon torsdag 2017-07-06. Därefter tar vi beslut om ytterligare åtgärder.

Uppdaterad 2017-07-06 kl 16:20

Dagens provsvar gör att vi inte kan avfärda risken for att vattnet innehåller e.colibakterier. Vi har tagit fler prover och inväntar provsvar i morgon fredag 2017-07-07.

Detta innebär att vi kommer låta vattentanken stå kvar tillsvidare.

Viktigt är att ni följer instruktionerna kring vattenanvändning som vi gett tidigare.

Uppdaterad 2017-07-07 kl 11:45

Vi har nu fått ytterligare ett provsvar som visar att halten e-coliobakterier för det inkommande vattnet är försumbar.

Som en säkerhetsåtgärd kommer vi att spola systemet med en liten mängd klor, därav vattnet kan komma att lukta klor.

Dricksvatten skall därför även fortsättningsvis tas från den vattentank som finns placerad i byn. Vi återkommer med ytterligare information under början av nästa vecka 28.

Uppdaterad 2017-07-10 kl 15:00

Vi har nu fått slutgiltiga provsvar för alla de prover som vi gjort.

Vattnet är återigen drickbart.

Orsaken till vidtagna åtgärder var ett preliminärt provsvar som pekade på att det fanns risk för e.colibakterier i vattnet. Alla provsvar därefter har varit bra.

Vi tackar för ert tålamod under tiden som vi inväntat provsvaren.

Vattentanken tas nu bort och det går att dricka vattnet precis som vanligt.