Gröna lån

En matta av gröna klöver.

En del av vår låneportfölj består av Gröna Lån hos kreditgivaren Kommuninvest. Ett Grönt Lån är kopplat till projekt och åtgärder som främjar omställningen till lägre koldioxid­utsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan genom t ex energieffektiviseringar.

Leksands avloppsreningsverk byggs om för att skapa förutsättningar för ytterligare anslutningar och för att kunna leda avloppsvatten från Insjön till Leksand. Verket har fått ett förbättrat biologiskt reningssteg och ska byggas ut för ökad kapacitet.

Rättviks avloppsreningsverk har uppnått sin maxkapacitet och behöver utökas. En om- och tillbyggnad pågår där bland annat maskinutrustning byts ut och byggnader renoveras eller ersätts.

Om- och utbyggnaden av Leksands respektive Rättviks avloppsreningsverk klassificerar sig inom projekt­kategorin ”Vattenhantering” hos Kommuninvest.

Kommuninvests logga för Gröna lån.