Pressrum

Ett kontor med dator, kakor och kaffe.

Här hittar du pressmeddelanden, verksamhetsbilder, Dala Vatten och Avfall AB:s logotyp, statistik och rapporter. Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Presskontakt

Kontakt för material
Johan Sundström
Supportchef
Tel: 0247-44 102
E-post: johan.sundstrom@dvaab.se

Kontakt för frågor om bolaget och verksamheterna
VD
Henrik Valgma
Tel: 0247-44 148
E-post: henrik.valgma@dvaab.se

Affärsområdeschef Avfall
Lisbeth Martinsson
Tel: 0247-44 120
E-post: lisbeth.martinsson@dvaab.se

Affärsområdeschef VA
Anders Hellman
Tel: 0247-44 149
E-post. anders.hellman@dvaab.se

Produktionschef VA
Roger Lundkvist
Tel: 0247-44 143
E-post: roger.lundkvist@dvaab.se

Pressmeddelanden

Pressbilder

Statistik och rapporter

Kundundersökning

Vad tycker hushållen om avfallshanteringen och de kommunala vattentjänsterna? Varannat år på hösten gör vi en kundundersökning som skickas till ett slumpvis urval av kunder. Svaren ger oss värdefull information om synen på våra verksamheter.

Glädjande är att förtroendet för Dala Vatten och Avfall AB och våra verksamheter är mycket högt.

Sammanställning av kundundersökning hösten 2015.PDF