Enskilt avlopp och slamtömning

Man som drar slang för slamtömning.

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning. Kommunens miljökontor hanterar tillstånd för dessa. Där kan du också få råd och anvisningar om vilka krav som ställs på den enskilda avlopps­anläggningen i det område där du har din fastighet.

Enskild avloppsanläggning

Den enskilda avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med infiltrationsanläggning, alternativt en sluten tank. Slamavskiljaren har normalt tre avdelningar och fungerar så att de tyngre partiklarna sjunker till botten, där de bildar ett slam.

När sker slamtömningen

Tömning av slambrunn årligen

Din slambrunn och slutna tank ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Vänd dig till kommunens miljökontor för information om hur ofta din anläggning ska tömmas. Dit vänder du dig även om du vill ansöka om förlängt tömningsintervall. Slammet definieras som hushållsavfall, och tömningen sker av våra entreprenörer.

I Gagnef, Leksand och Rättvik sker ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar under perioden mars-december. I Vansbro utförs den ordinarie slamtömningen under hösten.

Annonsering inför tömning

Entreprenören som utför tömningen annonserar i det lokala annonsbladet innan ordinarie slamtömning påbörjas. Är ni registrerade i vår SMS-tjänst mottar ni ett SMS före och efter tömning. Nedan finns även ett tömningsschema som uppdateras kontinuerligt.

Här kan du se i vilken ordning tömningen sker inom kommunen.

Akut eller extra tömning

Behövs slamtömning utöver ordinarie tur så erbjuder vi s.k budad tömning som sker inom tre dagar, eller akuttömning som sker inom 24 timmar. Pris för detta finns i Avfallstaxan.

Kontakta vår kundservice för beställning och information på 020-200 210.

För beställning av akut slamtömning i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Vansbro utanför vår telefontid ring 020- 333 363

Förbered för slamtömning

Framkomlighet till brunn

Slambilen är stor och tung. Vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

  • Röj ordentligt ända fram till brunnslocket.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader.
  • Markera gärna brunnen med en vimpel.

Vid frågor och stopp

Om du har frågor om enskilda avloppsanläggningar, kontakta miljökontoret i din kommun. Vid frågor om slamtömning kontakta vår kundservice 020-200 210.

Vid stopp i enskilt avlopp bör du kontakta ett slamsugningsföretag och ett VVS-företag.

Kostnad för slamtömning står i avfallstaxan för din kommun.

Direktlänk till din kommuns information om enskilda avlopp:

Gagnefs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leksands kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vansbro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster