Körschema slamtömning

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet. För att slamtömningen ska kunna ske måste vägarna vara farbara för slambilarna. Det gör att schemat kan ändras vartefter. I den här ordningen sker tömningen i din kommun.

Hösten 2018

Gagnef

Tömning v.39 - v.40

 • Lövsjön
 • Flen
 • Källbäcken
 • Hagen
 • Holsåkern
 • Mossel
 • Sandviken
 • Syrholen
 • Sälje
 • Tansen
 • Myrholen
 • Högberget
 • Lindbyn
 • Bröttjärna
 • Säl
 • Nysäl
 • Ellheden
 • By
 • Björka
 • Bäsna
 • Arvslindan

Tömning v.41-42

 • Rista
 • Mon
 • Lindan
 • Hovänget
 • Djur
 • Bomsarvet
 • Västerfors
 • Nordbäck
 • Överbacka
 • Gimsbärke
 • Sifferbo
 • Gimmen
 • Djurmo
 • Gröntuv
 • Moje
 • Gräv
 • Gråda

Leksand

På grund av driftstörningar i reningsverket har det uppstått förseningar i slamtömningen. Veckorna nedan är därför uppdaterade med ett längre tömningsintervall.

Tömning v.37-40

 • Broänget
 • Västra Björken
 • Backbyn
 • Hallberget
 • Tasbäck
 • Mon
 • Hjulbäck
 • Fornby
 • Sunnanäng
 • Hjortnäsheden

Tömning v.43-44

 • Hjortnäs
 • Tällberg

Tömning v. 45-46

 • Plintsberg
 • Laknäs

Rättvik

På grund av driftstörningar i reningsverket har det uppstått förseningar i slamtömningen. Veckorna nedan är därför uppdaterade med ett längre tömningsintervall.

Tömning v.37-40

 • Övre Gärdsjö
 • Nedre Gärdsjö
 • Ingels
 • Born

Tömning v.41-42

 • Näset
 • Furudal
 • Arvet
 • Sunnanhed
 • Norrboda

Tömning v. 43-44

 • Sörboda
 • Dalbyn

Tömning v. 45-46

 • Gulleråsen
 • Kärvsåsen
 • Änderåsen

Vansbro

På grund av driftstörningar i reningsverket har det uppstått förseningar i slamtömningen. Veckorna nedan är därför uppdaterade med ett längre tömningsintervall.

Tömning v.39-40

 • Dala-Järna: Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje
 • Dala-Järna: Uppsälje

Tömning v.43-44

 • Dala-Järna: Rutån
 • Nås: Finnön, Hjulbäck, Stationsområdet, Utanheden
 • Nås: Borgheden, Överborg
 • Dala-Järna: Snöbyn
 • Dala-Järna: Noret