Körschema slamtömning

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet. För att slamtömningen ska kunna ske måste vägarna vara farbara för slambilarna. Det gör att schemat kan ändras vartefter. I den här ordningen sker tömningen i din kommun.

Höst 2017

Leksand

Från och med vecka 45 till och med vecka 50

 • Hjortnäs
 • Tällberg
 • Plintsberg
 • Laknäs
 • Östanhol
 • Kullsbjörken

Rättvik

Från och med vecka 46 och till och med vecka 52

 • Änderåsen
 • Lenåsen
 • Boda/Östra Boda
 • Ovanmyra
 • Solberga

Vansbro

Från och med vecka 44 till och med vecka 50

 • Dala-Järna: Skålö
 • Dala-Järna: Snöbyn
 • Dala-Järna: Noret
 • Dala-Järna: Grötholn
 • Vansbro
 • Vansbro: Moravägen, Dalasågen
 • Vansbro: Skamhed
 • Vansbro: Sandbäcken
 • Äppelbo: Finngårdarna, Rågsveden
 • Äppelbo: Hundflen, Stenbo, Östra Born
 • Äppelbo: Lappheden, Nordibyn
 • Äppelbo: Storbyn, Nyåkern
 • Äppelbo: Opsaheden, Risheden, Sörombäcken, Torvallen
 • Äppelbo: Grusheden, Roddarheden, Västra Born