December 2021 - kommunerna tar över ansvaret för returpapper från 2022-01-01

Från och med 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper och den 1 januari ska kommunerna istället ta över ansvaret för insamling och återvinning av detta. Rent praktiskt innebär det ingen förändring för dig som bor i våra fyra kommuner - du kan fortsatt lämna dina tidningar och papper vid närmaste återvinningsstation. Förändringen innebär dock att kostnader för returpappershanteringen istället kommer att finansieras via kommunens avfallstaxa.