Returpapper

Från och med 2022 avskaffas producentansvaret för returpapper och den 1 januari ska kommunerna istället ta över ansvaret för insamling och återvinning av detta.

Regeringsbeslut bakom förändringen

I december 2020 beslutade regeringen att producentansvaret för returpapper ska upphävas. Producentansvaret har inneburit att tidningsbranschen har varit ansvariga för att samla in och återvinna returpappret samt stått för kostnader för detta. Beslutet grundar sig i att det säljs färre och färre papperstidningar med sjunkande intäkter som följd. För att underlätta för tidningsbranschen har därför producentansvaret avskaffats.

Dala Vatten och Avfall hanterar insamlingen åt kommunerna

Förändringen innebär att kostnader för returpappershanteringen istället kommer att finansieras via kommunens avfallstaxa. Dala Vatten och Avfall (DVA) har fått uppdraget från våra ägarkommuner (Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro) att från 2022-01-01 hantera insamling och avsättning av returpapper.

Dalasamarbete för smidig övergång

Vi har tillsammans med övriga kommuner och renhållare i Dalarna jobbat intensivt med att få till en så bra lösning som möjligt så att övergången till kommunalt ansvar sker utan hinder och att invånare och fastighetsägare i regionen kan fortsätta återvinna sitt returpapper precis som tidigare. På det stora hela är det inget i praktiken som ändras för den som vill lämna returpapper till återvinning mer än huvudmannaskapet.

Fortsätt lämna ditt returpapper vid närmsta återvinningsstation

DVA har tecknat avtal med FTI som innebär att vi kommer att ha behållare för insamling av returpapper vid återvinningsstationerna. Du kan alltså fortsätta att lämna dina tidningar och papper där precis som tidigare.

Kontakta FTI om det är stökigt eller överfullt

FTI ansvarar för kundservice och felanmälan för återvinningsstationerna. Om det är överfullt i behållaren för returpapper eller något annat problem på plats så felanmäler du det, precis som i dag, till dem:

Verksamheter och ägare till flerfamiljshus

Fastighetsägare och verksamheter som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten kommer att behöva säga upp dessa avtal eftersom dessa entreprenörer från årsskiftet inte längre har rätt att göra detta.

Vi erbjuder istället aktörer inom avfallsinsamling möjligheten att ansöka om att bli auktoriserade av DVA att samla in returpapper (länken öppnas i samma fönster). Fastighetsägare får i sin tur teckna avtal direkt med de auktoriserade insamlarna för att få returpapper (tidningar, skrivpapper, reklam, etcetera) hämtat vid fastigheten. De fastighetsägare som inte tecknar avtal om insamling av returpapper får hänvisa boende till återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna.

Sortera rätt

Det här ska läggas i insamlingsbehållare för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker
  • Kuvert

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Sådant som inte hör hemma bland returpapper

Inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinning är energismart

Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.