Sortera Bynära - sophämtningsschema

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

Här kan du som kund vid en Sortera Bynära-station se när kärlen för restavfall, matavfall samt förpackningar och tidningar töms vid just din Sortera Bynära-station.

Hämtning sker måndag till fredag året runt

Sopbilen kör måndag till fredag året runt, även på röda dagar.

Ert ansvar som fastighetsägare

Vårt ansvar är att hämta avfallet, ert ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att ni sörjer för att:

  • Allt matavfall och restavfall ligger i väl tillslutna påsar och att påsarna i kärlen inte är fastfrusna eller hårt sammanpackade.
  • Att locken på kärlen går att stänga.

Sophämtningsschema Bodlindor G7 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall

Veckodag

Restavfall

Torsdagar udda veckor

Matavfall

Fredagar udda veckor

Pappersförpackningar och plastförpackningar

Onsdagar jämna veckor

Metallförpackningar

Onsdagar var 4:e jämn vecka, start v. 44

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45


Sophämtningsschema Källberget, Källan G38 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Avfallsslag

Veckodag

Restavfall

Måndagar och fredagar varje vecka

Matavfall

Onsdagar udda veckor

Torsdagar jämna veckor

Pappersförpackningar och plastförpackningar

Onsdagar varje vecka

Metallförpackningar

Onsdagar jämna veckor

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar udda veckor

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45


Sophämtningsschema Källberget, Skogen G39 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall

Veckodag

Restavfall

Måndagar och fredagar varje vecka

Matavfall

Onsdagar udda veckor

Torsdagar jämna veckor

Pappersförpackningar och plastförpackningar

Onsdagar varje vecka

Metallförpackningar

Onsdagar jämna veckor

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar udda veckor

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45


Sophämtningsschema Norr Lindberg G49 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall

Veckodag

Restavfall

Onsdagar jämna veckor

Torsdagar udda veckor

Matavfall

Onsdagar jämna veckor

Pappersförpackningar och plastförpackningar

Onsdagar varje vecka

Metallförpackningar

Onsdagar jämna veckor

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar udda veckor

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45


Sophämtningsschema Prins Augusts väg G57 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall

Veckodag

Restavfall

Måndagar varje vecka

Matavfall

Torsdagar varje vecka

Pappersförpackningar och plastförpackningar

Onsdagar varje vecka

Metallförpackningar

Onsdagar varannan jämn vecka

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar varannan udda vecka

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45


Sophämtningsschema Åjer G 83 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Hushållsavfall och förpackningsslag

Veckodag

Restavfall

Onsdagar jämna veckor

Torsdagar udda veckor

Matavfall

Onsdagar jämna veckor

Pappersförpackningar,

Plastförpackningar

Onsdagar varje vecka

Metallförpackningar

Onsdagar varannan jämn vecka

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar varannan jämn vecka

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45


Sophämtningsschema Åkersbodarna G 84 2021/2022

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall

Veckodag

Restavfall

Torsdagar varje vecka

Matavfall

Torsdagar jämna veckor

Pappersförpackningar och plastförpackningar

Onsdagar varje vecka

Metallförpackningar

Onsdagar varannan jämn vecka

Ofärgat glas

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 43

Färgat glas

Onsdagar varannan jämn vecka

Returpapper/tidningar

Onsdagar var 4:e udda vecka, start v. 45