Återvinningscentraler

Personal och besökare på återvinningscentralen.

Våra återvinningscentraler är öppna för invånare och kunder i våra kommuner. Företag är välkomna att lämna mindre mängder verksamhetsavfall mot företagsbiljetter. På återvinningscentralen träffar du kunnig personal som hjälper dig med frågor om avfall och återvinning. Välkommen med ditt sorterade avfall!

Sortera avfallet efter material

Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är att packa bilen i samma ordning som containrarna står, så går det lättare att packa ur. I menyn finns en översiktskarta för respektive ÅVC.

Här finns en beskrivning av de olika avfallen som du kan lämna till ÅVC, sidan öppnas i detta fönster.

Ta med egen bärhjälp

Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och tunga saker du ska slänga. På flera anläggningar finns vagnar att låna.

Företagsbiljetter

Du som har företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen. För detta behöver du köpa företagsbiljetter. De kostar 250 kr st, inklusive moms och du kan lämna volymen 1m³ avfall per företagsbiljett. Biljetterna köps direkt på återvinningscentralen och kostnaden faktureras sedan ditt företag.

Läs mer om företagsbiljetter, sidan öppnas i detta fönster.

Regler för att öka säkerheten

Några ordningsregler och rekommendationer för ditt besök på anläggningen:

  • Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.
  • Personalens anvisningar ska följas.
  • Endast personbilar (inkl. släp) med maxvikt 3,5 ton får köras in på området.
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen, även om de slängts av någon annan.
  • Tomgångskörning är förbjuden av miljöskäl.
  • Rökning innebär en säkerhetsrisk och är förbjuden inom hela området.
  • Låt barnen sitta kvar i bilen. Det är mycket trafik på området och många riskabla ytor för barn.
  • Det utgår ingen ersättning från oss om en skada oturligt skulle uppkomma på ditt fordon inom området.

Kontakt vid frågor

Om du undrar något inför ditt besök på återvinningscentralen så är du välkommen att kontakta Driftchef för ÅVC, tel 0247-44 130. Eller ring vår kundservice på tel 0247 - 44 100.