Återvinningscentraler

Personal och besökare på återvinningscentralen.

Våra återvinningscentraler är öppna för invånare och kunder i våra kommuner. Företag är välkomna att lämna mindre mängder verksamhetsavfall mot företagsbiljetter. På återvinningscentralen träffar du kunnig personal som hjälper dig med frågor om avfall och återvinning. Välkommen med ditt sorterade avfall!

För dig som är företagare och ska besöka våra Återvinningscentraler

Du som har företag är välkommen att besöka våra Återvinningscentraler. Här kan du läsa mer om vad som gäller för företag, sidan öppnas i detta fönster.

Sortera avfallet efter material

Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är att packa bilen i samma ordning som containrarna står, så går det lättare att packa ur. I menyn finns en översiktskarta för respektive ÅVC.

Här finns en beskrivning av de olika avfallen som du kan lämna till ÅVC, sidan öppnas i detta fönster.

Mat- och restavfall

Det går inte att lämna mat- eller restavfall på våra återvinningscentraler. Mat- och restavfall ska läggas i kärlet som tillhör din fastighet, är det fullt kan du beställa extra tömning alternativ ändra ditt abonnemang till hämtning med tätare tömningsintervall alt större kärl. Du hittar våra formulär för dessa tjänster under självservice (länken öppnas i samma fönster) >

Ta med egen bärhjälp

Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och tunga saker du ska slänga. På flera anläggningar finns vagnar att låna.

 

Regler för att öka säkerheten

Några ordningsregler och rekommendationer för ditt besök på anläggningen:

  • Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.
  • Personalens anvisningar ska följas.
  • Endast personbilar (inkl. släp) med maxvikt 3,5 ton får köras in på området.
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen, även om de slängts av någon annan.
  • Tomgångskörning är förbjuden av miljöskäl.
  • Rökning innebär en säkerhetsrisk och är förbjuden inom hela området.
  • Låt barnen sitta kvar i bilen. Det är mycket trafik på området och många riskabla ytor för barn.
  • Det utgår ingen ersättning från oss om en skada oturligt skulle uppkomma på ditt fordon inom området.

Kontakt vid frågor

Om du undrar något inför ditt besök på återvinningscentralen så är du välkommen att kontakta Driftchef för ÅVC, tel 0247-44 130. Eller ring vår kundservice på tel 0247 - 44 100.