Livsmedelsverksamheter - påsar och tillbehör för matavfall

Ägghalvor och äggskal på skärbräda.

Allt matavfall ska sorteras ut och läggas i de bruna kärlen. Hushållen får endast använda de bruna papperspåsarna medan det för livsmedelsverksamheter är tillåtet att använda så kallade bioplastpåsar.

Bioplastpåsar ska användas tills vidare

Vi har tidigare informerat om att det från och med 1 januari 2021 skulle bli förbjudet att använda bioplastpåsar även för livsmedelsverksamheter och att papperspåsar eller papperssäckar istället skulle användas. På grund av att vi har stött på problem vid tömningen av kärlen när den större papperssäcken på 45 liter används är det datumet uppskjutet på obestämd tid.

Tills vidare gäller därför följande:

 • Bioplastpåsar ska användas för matavfall.
 • 22-liters papperspåsar går också bra att använda, se mer information längre ner.
 • 45-liters papperssäck för matavfall får endast användas efter överenskommelse med oss.

Information om införande av papperspåsar och papperssäckar

När vi har hittat en lösning på problemet som uppstått vid tömning av kärl med 45-liters papperssäckar kommer bioplastpåsarna att fasas ut och ersättas med papperspåsar och papperssäckar. När detta är aktuellt är i dagsläget svårt att säga men vi kommer att informera i god tid.

Köpa påsar och tillbehör

Återvinningscentralen

Bioplastpåsar

Vi har ett begränsat utbud av biobags till försäljning på våra återvinningscentraler. Eftersom biobags har en begränsad hållbarhet och tappar i kvalitet över tid kan vi enbart lagerhålla ett fåtal storlekar.

Papperspåsar och tillbehör

Papperssäckar, papperspåsar och tillbehör kan köpas på våra återvinningscentraler. För tillbehören gäller dock att det kan vara en viss leveranstid.

När ni köper påsar och tillbehör från återvinningscentralen måste ni kunna lämna följande uppgifter:

 • Företagets namn och organisationsnummer
 • Fakturaadress
 • Referens
 • Giltig legitimation

Egen leverantör

Vill ni hellre köpa säckar och påsar från en egen leverantör går det bra så länge säckarna och påsarna uppfyller kraven på papperspåsar för matavfallsinsamling.

För papperspåsar gäller följande:

 • Påsen ska vara avsedd för rötning.
 • Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432.
 • Påsen ska bestå av vattenavvisande högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
 • Påsens papper ska vara minst 70 g/mm2

Varför behöver vi övergå från bioplastpåsar till papperspåsar?

I dag rötar vi matavfallet

Sedan några år tillbaks komposterar vi inte matavfallet, istället rötar vi det för framställning av biogas och biogödsel. Det är något vi är både stolta och glada över eftersom vi nu får ut största möjliga miljönytta av matavfallet samtidigt som vi har möjlighet att uppfylla de nationella miljömålen som säger att även energin i matavfallet ska tas omhand. Bioplastpåsarna är dock inte anpassade för rötning och orsakar följande problem:

 • De fastnar i maskinerna i den förbehandlingsanläggning i Borlänge som förbereder matavfallet innan det skickas vidare till rötning. Konsekvensen blir återkommande och kostsamma driftstopp.
 • Det blir plastrester kvar i matavfallet som går till rötning. Plastresterna hinner inte brytas ner i rötningsprocessen och resultatet blir att bönderna får ut plast på sina åkrar med biogödseln vilket de inte vill ha.

Vilka papperspåsar och tillbehör finns?

Det finns både papperspåsar och papperssäckar, samtliga är tillverkade av förnyelsebar råvara, är helt nedbrytningsbara och bidrar positivt till rötningsprocessen. Papperet är vattenavvisande och fukttåligt och framtaget speciellt för att användas till matavfall.

Tips för att få papperspåsarna och säckarna att fungera bra

45-literssäcken består av dubbla lager vattenavvisande och våtstarkt papper. Den tål blötare matavfall än de mindre påsarna som bara har ett lager papper men klarar inte av vätska så som bioplastpåsarna gör. Därför är det viktigt att se över rutiner för hantering av matavfall för att det ska vara så torrt som möjligt när det slängs i säcken.

Här har vi samlat våra bästa tips för att övergången till papperspåsar och papperssäck ska fungera smidigt.

Hur gör man i andra kommuner?

Förändringen kommer på sikt att gälla hela Dalarna eftersom vi skickar vårt matavfall till samma behandlingsanläggningar. Det kan dock skilja sig åt mellan kommunerna när man genomför förändringen men flera andra dalakommuner har också påbörjat arbetet med att fasa ut bioplastpåsarna.

Det finns dessutom gott om kommuner runt om i landet där livsmedelsverksamheter använder papperspåsar och papperssäckar för insamling av matavfall eftersom man även där rötar matavfallet.