Livsmedelsverksamheter - påsar och tillbehör för matavfall

Ägghalvor och äggskal på skärbräda.

Allt matavfall ska sorteras ut och läggas i de bruna kärlen. Både hushållen och verksamheter skall använda de bruna papperspåsarna till detta.

Bioplastpåsar ersätts av papperspåsar från 1 mars 2023

Från 1 mars 2023 ska alla verksamheter i Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro övergå till att använda godkända papperspåsar och papperssäckar för att sortera ut matavfallet.

Sedan några år tillbaka komposterar vi inte matavfallet, istället rötar vi det för framställning av biogas och biogödsel. Det är något vi är både stolta och glada över eftersom vi nu får ut största möjliga miljönytta av matavfallet samtidigt som vi har möjlighet att uppfylla de nationella miljömålen som säger att även energin i matavfallet ska tas omhand. Bioplastpåsarna är dock inte anpassade för rötning och orsakar problem. Därför skall papperspåsar och papperssäckar istället användas.

Nedan finns information om vart påsar och tillbehör kommer att kunna beställas, samt tips på hur dessa bäst används. Information kommer i slutet av januari 2023 även att skickas ut per post till alla livsmedelsverksamheter i våra kommuner. Under våren kommer vi också att genomföra flera platsbesök för att underlätta denna övergång. Är din verksamhet intresserad av vi kommer ut till er på ett platsbesök går det bra att mejla oss på info@dvaab.se

Köpa påsar och tillbehör

Beställning via webbformulär

Papperspåsar

Papperspåsar och papperssäckar kan beställas via ett webbformulär här på vår webbplats. Därefter levereras de till er anläggningsadress via vår entreprenör. Återvinningscentralerna kommer från 1 mars därför inte längre att tillhandahålla påsar för utsortering av matavfall. Följ nedan länk för att komma till beställningsformuläret.

Formulär Beställ matavfallspåsar till verksamhet

Egen leverantör

Vill ni hellre köpa säckar och påsar från en egen leverantör går det bra så länge säckarna och påsarna uppfyller kraven på papperspåsar för matavfallsinsamling. Några exempel på leverantörer är SanSac, Svenco, Stenqvist och Jonsac.

För papperspåsar gäller följande:

  • Påsen ska vara avsedd för rötning.
  • Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432.
  • Påsen ska bestå av vattenavvisande högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
  • Påsens papper ska vara minst 70 g/mm

Beställning av tillbehör från egen vald leverantör

Beställning av tillbehör sker från egen vald leverantör. Se exempel på tillbehör under fliken " Vilka papperspåsar och tillbehör finns?"

Varför behöver vi övergå från bioplastpåsar till papperspåsar?

I dag rötar vi matavfallet

Sedan några år tillbaks komposterar vi inte matavfallet, istället rötar vi det för framställning av biogas och biogödsel. Det är något vi är både stolta och glada över eftersom vi nu får ut största möjliga miljönytta av matavfallet samtidigt som vi har möjlighet att uppfylla de nationella miljömålen som säger att även energin i matavfallet ska tas omhand. Bioplastpåsarna är dock inte anpassade för rötning och orsakar följande problem:

  • De fastnar i maskinerna i den förbehandlingsanläggning i Borlänge som förbereder matavfallet innan det skickas vidare till rötning. Konsekvensen blir återkommande och kostsamma driftstopp.
  • Det blir plastrester kvar i matavfallet som går till rötning. Plastresterna hinner inte brytas ner i rötningsprocessen och resultatet blir att plast sprids på åkrar med biogödseln, vilket givetvis inte är bra.

Vilka papperspåsar och tillbehör finns?

Det finns både papperspåsar och papperssäckar, samtliga är tillverkade av förnyelsebar råvara, är helt nedbrytningsbara och bidrar positivt till rötningsprocessen. Papperet är vattenavvisande och fukttåligt och framtaget speciellt för att användas till matavfall.

Tillbehören beställs från egen vald leverantör. Några exempel på leverantörer är SanSac, Svenco, Stenqvist och Jonsac.

Tips för att få papperspåsarna och säckarna att fungera bra

45-literssäcken består av dubbla lager vattenavvisande och våtstarkt papper. Den tål blötare matavfall än de mindre påsarna som bara har ett lager papper men klarar inte av vätska så som bioplastpåsarna gör. Därför är det viktigt att se över rutiner för hantering av matavfall för att det ska vara så torrt som möjligt när det slängs i säcken.

Här har vi samlat våra bästa tips för att övergången till papperspåsar och papperssäck ska fungera smidigt.

Hur gör man i andra kommuner?

Förändringen kommer att gälla hela Dalarna eftersom vi skickar vårt matavfall till samma behandlingsanläggningar. Det kan dock skilja sig åt mellan kommunerna när man genomför förändringen men flera andra dalakommuner har också påbörjat arbetet med att fasa ut bioplastpåsarna.

Det finns dessutom gott om kommuner runt om i landet där livsmedelsverksamheter använder papperspåsar och papperssäckar för insamling av matavfall eftersom man även där rötar matavfallet.