Fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll - FNI

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Från den första januari 2024 ansvarar kommunen för att samla in hushållens förpackningsavfall och från januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i alla Dala Vatten och Avfalls kommuner. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan redan nu behöva planera för den fastighetsnära insamlingen.

Fastighetsnära insamling för småhus/villor

Alla småhus/villor, permanentboende som fritidsboende, ska senast första januari 2027 ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att förpackningar av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall ska kunna lämnas på eller i nära anslutning till fastigheten där även restavfall och matavfall lämnas.

Dala Vatten och Avfall arbetar för fullt med att planera för hur detta ska kunna genomföras på ett bra sätt. Vilket insamlingssystem för packningar som lämpar sig bäst för våra kommuner är ännu inte bestämt.

Vi kommer under vintern 2023/2024 genomföra ett test med insamlingsmetod för plast- och pappersförpackningar i Rättvik. Här kan du läsa mer om testet (länken öppnas i samma fönster).

Vi uppdaterar sidan löpnade.