Hållbar Konsumtion

Behållare för förpackningar på återvinningsstation.

Konsumtion och avfallsmängder hänger ihop. Ju mindre fysiska ting vi konsumerar desto mindre avfallsmängder uppstår. I Sverige uppkommer nästan 500 kg hushållsavfall per person och år. Till det kommer det osynliga av-fallet, det som uppstår i produktionen av de varor vi köper men som vi aldrig ser.

Avfallsmängderna som uppstår är ett resultat av det vi konsumerar och de resurser vi förbrukar. Om alla konsumerade som vi i Sverige skulle det behövas drygt fyra jordklot, men vi har ju bara ett. Det innebär att vår resursanvändning är både ohållbar och orättvis, för kan vi i Sverige leva som att vi hade fyra jordklot finns det många som lever på väldigt mycket mindre.

Förändrade konsumtionsmönster

Konsumtion är något som går att förändra, vilket går att se genom historien. Forskning visar att de senaste 40–60 åren har vår konsumtion fyrdubblats och vi har gått från att ta vara på våra saker till att förbruka saker i en hejdlös takt. Det är bland annat för att vi ständigt blir stimulerade att öka vår konsumtion av varor för att passa in och reklam talar om vad vi behöver för att få ett ännu bättre liv.

Blir vi lyckliga av att konsumera?

Många tror att vårt välbefinnande har ökat i takt med att vi konsumerar mer och mer, men forskning visar att så inte är fallet, i alla fall inte i rika länder. Alltså hade vi kunnat förändra vår konsumtion och kanske handla mer hållbara tjänster istället för att öka vårt välbefinnande?

Förändrad och mer hållbar konsumtion erbjuder möjligheter för planeten, men också för det personliga välbefinnandet. Ökad konsumtion har inte lett till ökat välbefinnande, men vad händer om vi minskar den? Då behöver vi inte lika mycket pengar, kanske kan vi jobba lite mindre och istället ägna mer tid och ork till annat som är viktigt för oss och som ger ännu högre välbefinnande. Och så klart mindre avfall!

Vill du veta mer?

Länklista: