25/25-målet - tillsammans minskar vi avfallet

Fyra restavfallspåsar och fyra matavfallspåsar, en av varje är genomskinlig för att illustrera att avfallet ska minska med 25 %.

25/25-målet innebär att den totala mängden mat- och restavfall (det vi slänger i de bruna och grå sopkärlen) ska minska med 25 % per person till 2025, jämfört med 2015.

Tillsammans minskar vi avfallet

Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, har antagit 25/25-målet och det är frivilligt för kommunerna att ansluta sig. Målet är ett steg på vägen mot FN:s mål om en halvering av matsvinnet till 2030 och helt i linje med EU:s mål, till exempel målet om att 70 procent av alla förpackningar ska återvinnas till 2030.

Dala Vatten och Avfall har valt att ansluta sig och det innebär att alla vi som bor och verkar i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro tillsammans är en del av den gemensamma utmaningen tillsammans med strax över nittio andra kommuner från Lund i söder till Kiruna i norr.

Därför är det viktigt att minska avfallet

Att minska avfallsmängderna är en viktig åtgärd för att minska påverkan på miljö och klimat. Allt avfall har från början varit produkter som när de tillverkades krävde råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv uppstår för det mesta vid tillverkningen.

En bonuseffekt är att minskat avfall också minskar våra kostnader vilket i slutändan gynnar dig som kund.

Börja redan i dag - det är lättare än du tror

1. Återvinn mer

Sortera ut alla förpackningar och tidningar och lämna dem på återvinningsstationerna så kan de materialåtervinnas till nya produkter. Om vi sorterar ut mer av dessa har vi tagit ett stort steg mot att nå 25/25-målet. Så här sorterar du dina förpackningar (sidan öppnas i detta fönster).

2. Minska onödig användning av produkter

För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte. Om du följer de tio tipsen för att minska avfallet på sopor.nu (sidan öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du minska ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e (CO2e står för koldioxidekvivalenter, det betyder att klimatpåverkan från växthusgaser med olika styrka räknats om till koldioxid. Det är ett sätt att visa den samlade klimatpåverkan) och dina kostnader med nästan 10 000 kronor per år.

3. Minska matsvinnet

Att köpa mat och sedan slänga den är lika galet som det låter. Med bra planering och några enkla tumregler kan du minska matsvinnet rejält och få mer pengar över (sidan öppnas i detta fönster). Livsmedelsverket har räknat ut att ett hushåll kan spara 3000-6000 kronor per år på att minska matsvinnet.

Utgångsläge och mål per kommun

Tabell för uppföljning av 25/25-målet

Här presenteras utgångsläge och mål samt resultat år från år för respektive kommun.

Skriv tabellbeskrivning här

Kommun

Utgångsläge 2015

Resultat 2020

Mål 2025

Gagnef

141 kg/person

129 kg/person

106 kg/person

Leksand

219 kg/person

195 kg/person

164 kg/person

Rättvik

188 kg/person

178 kg/person

141 kg/person

Vansbro

143 kg/person

145 kg/person

107 kg/person


Frågor och svar om 25/25-målet

Vad menas med restavfall?

Restavfallet är det som blir kvar efter att du har sorterat ut:

  • matavfall - det lägger du i det bruna kärlet,
  • förpackningar och returpapper - det lämnar du vid närmaste återvinningsstation
  • farligt avfall - lämnas på återvinningsstationen

Vi har många fritidsboende och turister, hur påverkar det?

Målet följs upp i kg/person och justeras för fritidshusboende, gästnätter och in- och utpendling till arbete. Detta för att varken tillfälligt ökad befolkning under turistsäsong eller befolkningstillväxt ska påverka resultatet.