Avfallet vi aldrig ser - osynligt avfall

Exempelbild.

Varje sak vi köper har skapat avfall när den producerades. En enda mobiltelefon ger till exempel upphov till 86 kilo avfall vid produktion. Detta avfall kallar vi för ”osynligt avfall” då det är få konsumenter som känner till mängden avfall som uppstår redan i produktionsledet.

Vi behöver göra det osynliga avfallet synligt

De flesta av oss är medvetna om den mängd avfall som vi hanterar hemma och källsorterar för återvinning, men relativt få är medvetna om det avfall som genereras under produktionen av de produkter som de konsumerar, till exempel det avfall som genereras genom utvinning av råvaror, transporter, produktion av bränslen och el, tillverkning, etc.

Hur kan vi minska det osynliga avfallet?

En hållbar konsumtion kräver flera förändringar. Produkter behöver få en längre livslängd, bli enklare att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste de vara helt giftfria den dag de ska återvinnas. Genom att öka produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning.

Så här kan du minska ditt osynliga avfall

 • Använd dina saker längre,
 • låna eller hyr sånt du använder sällan och
 • ta hand om dina prylar så de håller längre

Så här mycket avfall uppstår vid produktion

I rapporten Produkters totala avfall finns beräkningar av avfallsfotavtryck för elva produkter och även uppskattad klimatkostnad till följd av avfallet som uppkommer i produktionskedjan, sidan öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland de produkter som analyserades hade elektroniska produkter det högsta avfallsfotavtrycket. En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall.

Elektroniska produkter

 • En bärbar dator: 1200 kg
 • En mobiltelefon: 86 kg
 • En elektrisk borrmaskin: 51 kg

Livsmedel

 • 1 kg nötkött: 4 kg
 • 1 kg kycklingkött: 860 gram
 • 1 liter mjölk: 97 gram

Kläder och skor

 • Ett par bomullsbyxor: 25 kg
 • Träningskläder av 100 % polyester: 17 kg
 • Ett par läderskor: 12 kg

Förpackningar och tidningar

 • En tidning: 25 gram
 • En mjölkförpackning: 9 gram