Avfallet vi aldrig ser #osynligtavfall

Exempelbild.

Varje sak vi köper har skapat avfall när den producerades. En enda mobiltelefon ger till exempel upphov till 86 kilo avfall vid produktion. Detta avfall kallar vi för ”osynligt avfall” då det är få konsumenter som känner till mängden avfall som uppstår redan i produktionsledet.

Vi behöver göra det osynliga avfallet synligt

De flesta av oss är medvetna om den mängd avfall som vi hanterar hemma och källsorterar för återvinning, men relativt få är medvetna om det avfall som genereras under produktionen av de produkter som de konsumerar, till exempel det avfall som genereras genom utvinning av råvaror, transporter, produktion av bränslen och el, tillverkning, etc.

Hela Europa uppmärksammar det osynliga avfallet

21-29 november uppmärksammas det osynliga avfallet lite extra i hela Europa då det utgör temat för "Europa minskar avfallet", ett sedan 2009 återkommande EU-projekt som pågår sista veckan i november och fokuserar på att minska avfallet och halterna av farliga ämnen i det.

2019 var temat kläder och textil.

Testa dina avfallskunskaperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör vårt avfalls-quiz och testa dina kunskaper om avfall och framförallt osynligt avfall.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan vi minska det osynliga avfallet?

En hållbar konsumtion kräver flera förändringar. Produkter behöver få en längre livslängd, bli enklare att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste de vara helt giftfria den dag de ska återvinnas. Genom att öka produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Ett stort ansvar för att detta ska kunna bli verklighet vilar på de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion. Genom att synliggöra det osynliga för fler, uppmuntras även konsumenterna till en mer hållbar konsumtion.

Beslutsfattare

Alla beslutsfattare som har möjlighet att påverka inom det här området ska ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda. Det första steget för en mer cirkulär ekonomi är rätt styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.

Producenter

Producenterna arbetar givetvis redan med frågan, men de måste tydliggöra hur avfallet ska minska. Producenter kan designa och tillverka sina produkter så att de kan lagas, återanvändas och återvinnas. Företag kan också informera konsumenter om hur stort produktens avfallsfotavtryck är.

Konsumenterna ska ha en rimlig chans att förstå att det inte alltid är det som syns som väger tyngst.

Kommuner

Kommunerna arbetar för förebyggande av avfall bland annat genom att underlätta för medborgarna att laga, låna och återvända med främsta prioritet att undvika att avfall uppstår. Kommunerna kan också i sin roll som inköpare använda upphandling som ett verktyg att ställa krav på producenterna.

Hjälp oss sprida budskapet

På Avfall Sveriges kampanjsida osynligtavfall.se hittar du mer information.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälp oss att sprida budskapet för att fler ska förstå hur mycket avfall som genereras när produkter tillverkas, på så sätt ökar också samhällets förståelse för behovet av att minska mängden avfall.

Så här kan du minska ditt osynliga avfall

 • Använd dina saker längre,
 • låna eller hyr sånt du använder sällan och
 • ta hand om dina prylar så de håller längre

Produkters totala avfall

I rapporten Produkters totala avfall finns beräkningar av avfallsfotavtryck för elva produkter och även uppskattad klimatkostnad till följd av avfallet som uppkommer i produktionskedjanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland de produkter som analyserades hade elektroniska produkter det högsta avfallsfotavtrycket. En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall. Längst ner på sidan hittar du de elva produkterna från rapporten och den mängd avfall som uppstår vid tillverkningen av dem.

Mängd avfall som uppstår vid tillverkling av olika produkter

Elektroniska produkter

 • En bärbar dator: 1200 kg
 • En mobiltelefon: 86 kg
 • En elektrisk borrmaskin: 51 kg

Livsmedel

 • 1 kg nötkött: 4 kg
 • 1 kg kycklingkött: 860 gram
 • 1 liter mjölk: 97 gram

Kläder och skor

 • Ett par bomullsbyxor: 25 kg
 • Träningskläder av 100 % polyester: 17 kg
 • Ett par läderskor: 12 kg

Förpackningar och tidningar

 • En tidning: 25 gram
 • En mjölkförpackning: 9 gram