Minska matsvinnet

Bild på en skärbräda där gamla morötter ligger till vänster för att symbolisera det onödiga matsvinnet. Till höger på skärbrädan ligger skalet som skalats av från morötterna för att symbolisera det oundvikliga matavfallet.

Att köpa mat för att sedan slänga den är precis lika galet som det låter. Ändå slänger varje person i Sverige 37 kilo mat om året. För en tvåbarnsfamilj kan det motsvara en kostnad på 6000 kr. Med en bra planering och några enkla tumregler kan du minska matsvinnet rejält och få mer pengar över.

Vad är skillnaden mellan matavfall och matsvinn?

Matavfall är all mat som slängs. Det kan i sin tur delas in i oundvikligt och onödigt matavfall. Oundvikligt matavfall uppkommer vid matlagning och utgörs av "oätliga delar" som till exempel kaffesump, kärnor och skal av olika slag. Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas upp om det hade hanterats annorlunda.

  • Matsvinn är onödigt
  • Matavfall är oundvikligt

Häng med på Sofies utmaning – minska ditt matsvinn

Sofies utmanar sig i att minska sitt och familjens matsvinn. För att synliggöra sitt onödiga matavfall dvs matsvinnet kommer hon ha två matavfallspåsar:

  • en för det oundvikliga matavfallet (kaffesump, bananskal, äppelskrutt osv)
  • en för det onödiga matsvinnet (matrester, mat som blivit dålig osv)

Målet är att Sofies matsvinnspåse egentligen ska vara tom, dvs ingen mat slängs i onödan. Häng med på Sofies utmaning, börja med att synliggöra matsvinnet - använd två matavfallspåsar och se hur mycket matsvinn du har.

Vad kan du göra för att matsvinnspåsen ska vara tom?

  • Sätt upp en lapp på kylskåpet med frågan "Vad behöver vi äta idag?"
  • Avsätt en hylla i kylen för ”Ät snart” där du placerar kort datum varor, matlådor mm
  • Ha restfest en dag i veckan – perfekt plockbuffé
Bild över två matavfallspåsar, en för matavfall och en för matsvinn samt en påse med restavfall

Sofie är vår nya strateg inom avfall, hon kommer framöver utmana sig själv och sin familj i minskat avfall. Utmaningarna ska märkas både i plånbok, för miljön och familjens välbefinnande. Haka på utmaningen som hon påbörjar den 29 september på nationella matsvinnsdagen.

Är matsvinn ett problem, det blir ju biogas av matavfallet?

Javisst är det bra att matresterna kan komma till nytta och bli biogas. Men det är 10 gånger bättre för klimatet att inte slänga maten alls.

Det är också viktigt att allt matavfall slängs i papperspåsen och läggs i det bruna kärlet. I dag slängs i snitt 20% av allt matavfall i det grå kärlet för brännbart restavfall vilket innebär att det eldas upp och vi går miste om att kunna ta vara på näringsämnena och produktion av biogas.

Gör en insats för miljön och spara pengar

För att producera livsmedel används stora mängder vatten, energi, konstgödsel och kemikalier. Matsvinn från svenska hushåll beräknas stå för 500 000 ton växthusgaser, det är lika mycket som 200 000 bilar släpper ut. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Genom att se till att mer mat kan ätas upp gör du en stor insats för miljön samtidigt som du sparar pengar.

Vad behöver ätas upp idag?

"Vad ska vi äta idag?" är nog en av de vanligaste frågorna vi ställer oss i vardagen. Genom att tänka på ett lite annorlunda sätt och istället fråga "Vad behöver ätas upp idag?" kan vi både underlätta vardagens matplanering och minska matsvinnet.

  1. Gå igenom kyl och frys regelbundet och placera all mat som behöver ätas upp snart på en hylla i ögonhöjd.
  2. Märk matlådor, burkar med matrester och öppnade förpackningar så att du enkelt kan se både vad de innehåller och hur länge de har stått i kylen. Allt du behöver är frystejp och en märkpenna.
  3. Låt minst en middag i veckan vara oplanerad för att ni ska kunna äta rester.