Avfall till återvinningscentralen

Till återvinningscentralen (ÅVC) är du välkommen med ditt sorterade avfall så ser vi till att det hanteras på ett säkert sätt och återvinns. Gammalt blir nytt och till­sam­mans minskar vi utsläppen och sparar på naturens resurser.

Återbruk - saker som kan användas igen

Saker du själv inte längre har användning för kan glädja en vän, säljas på sociala medier/loppis eller lämnas in till second hand. Genom återbruk så minskar både avfallsmängderna och behovet av nytillverkning. På våra
återvinningscentraler finns möjligheten att lämna vidare fungerande hushållsartiklar och mindre möbler. Läs mer om vad du kan återbruka och var på vår sida för återbruk (sidan öppnas i samma fönster).

Sortera först

Spar din tid på ÅVC och sortera först (länken öppnas i samma fönster) - genom att sortera ditt avfall hemma när det uppstår går ditt besök på ÅVC snabbare och smidigare samtidigt som du hjälper oss att materialåtervinna på rätt sätt och på så sätt hålla avfallstaxan nere.

Vi tar inte emot säckar eller annat emballage med diverse blandat avfall. Allt avfall ska sorteras och lämnas i de behållare där det hör hemma. 

Avgifter

För hushåll ingår det att lämna avfall till återvinnings­centralen i avfallsavgiften och kostar därför inget extra vid ditt besök. Du som har företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen, för detta behöver du köpa företagsbiljetter.

Välkommen med ditt sorterade avfall

Här följer en förteckning över de avfallsslag du kan lämna på våra återvinningscentraler. Längst ner på sidan finns också information om sådant du INTE kan lämna.

Asbest och eternit

Asbest måste lämnas inplastat och väl förseglat eftersom det ger ifrån sig ett damm som innehåller asbestfibrer som är hälsofarliga.

Vi tar emot mindre mängder asbest och eternit på återvinnings­centralerna (ej i Dala Floda eller Furudal). Större mängder kan lämnas till Fågelmyra som drivs av Borlänge Energi. Ta kontakt med dem innan.

Vid frågor, kontakta Driftchef ÅVC 0247-44 130.

Vad händer sen?

Aska, isolering, porslin - avfall till deponi

Det finns avfall som i dag varken kan materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Sådant material läggs i en särskild container och tas om hand genom deponering.

Isolering, aska sot, betongklumpar, porslin, kattsand, keramik, toalett­stolar och handfat är exempel på sådant material.

Aska
Även om aska kan uppfattas som både kall och slocknad kan den behöva flera dagar i ett förslutet metallkärl innan den kan anses säker. Vi rekommenderar att askan ska svalna i minst 7 dagar innan man kan lämna in det till återvinningscentralen.

Ett annat tips är att askan går fint att använda som gödsel till rosor och syrenbuskar. Man kan även sprida ut askan på gräsmattan som har för mycket mossa. Beroende på var träden som eldats upp växte kan askan innehålla förhöjda halter av kadmium så använd inte askan till ätliga växter.

Vad händer sen?

Batterier av alla slag

Knappcellsbatterier, ficklamps­batterier, laddningsbara maskin­batterier, bilbatterier - alla batterier återvinns! De inne­håller ofta miljö- och hälsofarliga ämnen så det är viktigt att de inte hamnar i naturen eller i vanliga soppåsen.

Batteriholkar

Småbatterier kan även lämnas i batteriholkar som är utplacerade i samhället. Sök din närmaste holk på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är en batteriholk full eller trasig - anmäl holken genom att skicka ett mejl till transport@el-kretsen.se (ange adressen där holken finns, skriv "Batteriholk" i ämnesraden) eller ring 08-545 212 90 .

Bilbatterier

Gamla bilbatterier tas även emot av återförsäljare av bilbatterier.

Vad händer sen?

Batterier med legofigur i mitten.

Däck

Däck utan fälg har producenterna ett ansvar att samla in för återvinning och de får därför lämnas kostnadsfritt till däckhandlare. Däck med fälg omfattas inte av producent­ansvar och därmed kan det medföra en kostnad vid inlämning.

Våra återvinningscentraler tar emot däck i små mängder, 8st däck / besök, både med och utan fälg, utan kostnad.

Vad händer sen?

Ett riktigt gammalt däck.

Elektronik

Vi i Sverige är väldigt bra på att lämna in elektronik för återvinning. Till återvinnings­centralen kan du lämna allehanda elprylar, till exempel microvågs­ugnar, telefoner, tv, radio, dammsugare, klockor, leksaker, datorer, skärmar, brandvarnare och högtalare. Sådant som drivs av el eller batterier.

OBS! Plocka ur alla batterier och lägg dem i batterilådan.

Vad händer sen?

Legofigur plockar loss Ctrl från tangentbord.

Farligt avfall

Färger, lim, lösningsmedel, spray­flaskor, oljor, oljefilter, syror, baser, schampo, tvättmedel, hydraulslang, parfymer. Ämnen som i olika mängder är skadliga för människa eller natur. Detta kan du lämna till återvinningscentralen så tar vi hand om det på ett säkert sätt.

Läs mer om kemikalier och annat miljöfarligt >

Vad händer sen?

Färgburkar och sprayflaskor.

Fett och matolja

Eftersom fett och matolja kan återvinnas, och dessutom riskerar att täppa till ditt avlopp om du häller ner det där, så rekommenderar vi dig att lämna in det till återvinningscentralen!

Häll upp överblivet fett och matolja i en burk eller flaska och lämna in till oss.

Vad händer sen?

Överbliven matolja hälls i flaska.

Förpackningar och tidningar

På alla återvinningscentralerna finns förpackningsbehållare. Här lämnar ni alla förpackningar av glas, metall, papper och plast samt tidningar och returpapper.

Vad händer sen?

Återvinningsstation.

Gips

Gips läggs i en separat container på återvinningscentralen. Du kan även lämna gips med tapetrester eller målade gipsskivor. Dock ej skivor där kakelbitar sitter kvar.

Vad händer sen?

Närbild på gipsskiva.

Glödlampor och andra ljuskällor

Numera lägger man alla förbrukade ljuskällor i samma behållare på återvinningscentralen; klotlampor, billampor, lysdioder, lågenergilampor och lysrör som är max 60 cm långa samt krokiga lysrör.

Lysrör som är längre än 60 cm har en egen behållare för att vi ska kunna hantera dem lättare.

Lägg ner alla ljuskällor varsamt i behållaren.

Vad händer sen?

Glödlampa som lyser.

Grovavfall till energiutvinning

Brännbart avfall som inte får plats i ditt eget avfallskärl kan du lämna hit till återvinningscentralen. Vi tar även emot smått brännbart avfall i en särskild container, dock ej vanliga soppåsar. 

Stort brännbart är till exempel klädda möbler, madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plast­möbler, stubbar, fönster med karm m.m.

Smått brännbart är max 60x60 cm, exempelvis leksaker, sågspån i säck, böcker, hinkar, cd-skivor. Produkter av denna kategori kan även slängas i vanliga soppåsen om det får plats. 

Vad händer sen?

Grovavfall i container på ÅVC.

Invasiva växter

Växtavfall från invasiva, främmande växter

Invasiva växter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Lupin, jätteloka, jättebalsamin och parkslide är exempel på invasiva växter som tyvärr blir allt vanligare i alla våra kommuner.

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot.

OBS! Släng inte på någon gammal "bytipp" eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Lämna växtavfall från invasiva arter på ÅVC

Lämna växtmaterial från invasiva växter i väl förslutna säckar i containern för brännbart. Kom ihåg att använda genomskinliga säckar och tänk på att transportera på ett säkert sätt så att det inte finns risk för att växtdelar sprids längs vägen till återvinningscentralen.

Hos Naturvårdsverket hittar du mer information om invasiva arter, sidan öppnas i ett nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från vänster till höger jättebalsamin, lupiner och parkslide

Jättebalsamin, lupiner och parkslide

Jord, sten, tegel och betong

Du kan lämna stenar, tegelpannor, betong, jord och liknande material i mindre mängder. Vi har olika sortering av detta på våra återvinningscentraler så prata med personalen innan du lämnar avfallet.

Vad händer sen?

Kläder och textilier

På våra återvinningscentraler finns särskilda behållare där du kan lämna textilier, skor och accessoarer med mera. Vi samarbetar med Human Bridge som är en biståndsorganisation. De ser till att dina gamla textilier får nya ägare eller återvinns till nya produkter.

Vad händer sen?

Trästaket.

Kyl och frys

Kylskåp, frysskåp och frysboxar från privatpersoner tar vi emot på återvinningscentralen.

Tänk på att ha med bärhjälp för tunga saker. Det finns vagnar att låna på återvinningscentralen.

Om du inte har möjlighet att köra hit din kyl eller frys själv så erbjuder vi hämning av grovavfall vid fastigheten 8 tillfällen per år. Läs mer om hämtning av grovavfall.

Vad händer sen?

Latrintunnor

Latrintunnor för torrtoalett kan köpas och lämnas till återvinnings­centralerna (ej i Dala Floda). Ta kontakt med personalen innan ni lämnar latrinkärl.

Läs mer om latrin från utedass, husbilar och båtar >

Lastpallar

Hel- och halvpallar, hela såväl som trasiga, kan lämnas till återanvändning på alla våra återvinningscentraler förutom Furudal.

Lastpallarna hämtas av våra samarbetspartners som ser till att laga de som är trasiga för att därefter förmedla dem vidare så att de kan återanvändas.

Batterier med legofigur i mitten.

Metaller och metallskrot

I containern för metallskrot kan du lägga alla sorters metall som inte är en förpackning. Rör, värmeelement, sparkar, kranar, diskbänkar, värme­pannor, varmvatten­beredare, cyklar, badkar, gräsklippare (töm alla vätskor), skottkärror, stekpannor, kastruller, bestick m m.

Observera att värmeljuskoppar av aluminium också ska slängas här, peta loss vekeshållaren och släng sedan den och koppen i containern.

Förpackningar av metall lämnas i behållaren vid förpacknings­insamlingen.

Vad händer sen?

Container med metallskrot

Planglas

I containern för planglas kan du lämna glasskivor av fönsterglas, bilglas, akvarium, duschväggar i glas och speglar utan båge eller ram

Trasiga dricksglas lämnas i deponi och glasförpackningar i glasholken för glasförpackningar.

Vad händer sen?

Planglaset återvinns och blir till nya glasråvara, det mesta blir isoleringsmaterial men en hel del blir även till nytt glas.

Trä och tryckimpregnerat trä

Vi skiljer på trä och tryck­impregnerat trä på återvinnings­centralen eftersom de ska hanteras helt olika vid återvinningen.

  • Trä är virke, ved, trädstammar, trämöbler utan klädsel, spånskivor, laminatgolv, plywood, köksinredning, målat trä med mera.
  • Tryckimpregnerat trä är exempelvis trall och reglar, slipers, telefonstolpar.

Vad händer sen?

Trästaket.

Trädgårdsavfall

Kvistar, löv, krukväxter och gräs är exempel på trädgårdsavfall. Även överbliven fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen. Om du haft avfallet i en säck, töm ur säcken och lägg den sedan i containern för brännbart.

Det kan vara viss skillnad i sortering av trädgårdsavfall på de olika återvinnings­centralerna. Läs på våra skyltar eller fråga personalen.

Observera att det är förbjudet att slänga växtavfall utanför din egen tomt, t.ex. i skogen. Det räknas som nedskräpning.

Vad händer sen?

Löv och grenar.

Vitvaror

Spisar, spishällar, ugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare, elmangel, centrifug och spisfläktar, allt sådant tar vi emot på återvinnings­centralen.

Tänk på att ta med bärhjälp för tunga saker. Det finns vagnar att låna på återvinningscentralen.

Om du inte har möjlighet att köra hit vitvarorna själv så erbjuder vi hämning av grovavfall vid fastigheten 8 gånger per år. Läs mer om hämtning av grovavfall.

Vad händer sen?

Tvättmaskiner, spisar och andra vitvaror.

Wellpapp och kartonger

Wellpapp är kartonger av papp som är gjorda i flera skikt och känne­tecknas av att skiktet i mitten är vågigt. En wellpappkartong kan återvinnas 7-8 gånger.

Du får gärna, men behöver inte, platta ut kartongen innan den läggs i containern.

Vad händer sen?

Buntar med pressade kartonger.

Vi tar inte emot allt avfall

Det finns avfall som vi inte tar emot vid våra återvinningscentraler, anledningen är att det inte är vårt ansvar att ta hand om dessa avfallsslag eller att det finns andra organisationer som har ansvaret för att samla in och återvinna dem.

Detta ska inte lämnas till återvinningscentralen

Det finns några saker som vi inte kan ta emot, eller som har ett annat insamlings­system som du ska använda.

Ensilageplast

Plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel omfattas av ett producentansvar och samlas in av SvepRetur som ser till att den går till miljöanpassad återvinning. Läs mer om hur insamlingen går till på SvepReturs webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krut och fyrverkerier som ej är använda

Ammunition, smällare, raketer och vapen ska lämnas till Polisen. Detta kan vi inte ta emot på återvinnings­centralen. Kontakta Polisen i förväg för att höra hur du ska gå tillväga. Smällare och fyrverkerier som använts och är förbrukade läggs i vanliga soppåsen.

Älgben, jaktrester

Älgben betecknas som slaktavfall från vilda djur och ska lämnas i skogen. Det bör dock inte samlas ihop på ett och samma ställe i stora volymer. Slaktavfallet bör läggas långt ut i skogen för att inte orsaka störningar – undvik åtlar till rovdjuren runt byarna. Större mängder av ben o dyl grävs med fördel ner, med markägarens godkännande. Mindre mängder som uppstår vid finstyckningen i hushållen kan läggas i soppåsen och det grå kärlet för brännbart restavfall.

Läkemedel

Lämnas till närmaste apotek.

Häst- eller kodynga och hönsgödsel

Kontakta någon verksamhet som kan nyttja gödseln i sin verksamhet såsom lantbrukare, handelsträdgård, trädgårdsverksamhet/plantering, grönsaksodlare eller foderleverantörer som odlar djurfoder.

Större båtar

På våra återvinningscentraler kan du lämna mindre båtar av typen roddbåtar/ekor som huvudsakligen består av ett enda materialslag som trä, aluminium och plast och som ryms i våra containrar. De får med fördel vara delade så blir det lättare för oss att hantera dem.

För större båtar hänvisar vi dig till Båtretur, båtlivets nätverk för omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar (länken öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information se Dalakommunernas Sorteringsguide

www.dalaavfall.se (sorteringsguiden öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats.

Smartphone som visar sorteringsguiden.