Spar din tid på ÅVC - sortera först!

Ditt avfall är inga sopor, det är värdefulla resurser som vi av miljömässiga och ekonomiska skäl måste ta hand om på bästa sätt. Genom att sortera ditt avfall redan hemma går ditt besök på ÅVC snabbare och smidigare samtidigt som du hjälper oss att materialåtervinna på rätt sätt.

Sortera först - innan du åker till ÅVC

Det enklaste är att du sorterar ditt avfall där hemma direkt när det uppstår, då går ditt besök på ÅVC snabbt och smidigt.

 1. Se till att ha de behållare du behöver för att kunna sortera ditt avfall där det uppstår. Ta gärna hjälp av sorteringsguiden i vår app Mitt DVA.
 2. Märk alla behållare med det avfallsslag som ska slängas i dem.
 3. Sortera avfallet i olika behållare utifrån material och se över vad som kan återbrukas- kom i håg att du kan lämna saker till återbruk vid våra ÅVC:er och att både hela och trasiga kläder och textilier kan lämnas i Human Bridges behållare.
 4. Packa bilen och släpvagnen utifrån ordningen på containrarna på återvinningscentralen.
 5. Åk till närmaste ÅVC och lämna allt avfall på avsedd plats. Du kan alltid fråga vår kunniga personal som hjälper dig om du är osäker på hur något ska sorteras.

Använd genomskinliga säckar

Färgade säckar och annat emballage som kartonger, innehåller ofta osorterat avfall, därför tar vi bara emot avfall i genomskinliga säckar vid våra återvinningscentraler. Då ser personalen på återvinningscentralen att du har sorterat rätt. Kommer du med svarta säckar får du öppna upp dem för att tömma ut, gå igenom avfallet och slänga det på rätt ställe. Personalen hjälper dig om du är osäker på hur något ska sorteras.

Avfall som alltid ska lämnas i genomskinlig säck

Visst avfall ska alltid lämnas i väl förslutna säckar. Genom att använda genomskinliga säckar ser våra medarbetare lättare vad som finns i dem.

 • Spån, damm, isolering och annat lättflyktigt material
 • Invasiva arter som lupiner och jättebalsamin.
 • Asbest ska alltid vara inplastat och väl förslutet

Dessutom ska alla kläder och textilier som lämnas i Human Bridge-behållare läggas i hopknutna påsar eller säckar.

Höga kostnader för förbränning

Att elda upp avfall är dyrt, både för miljön och ekonomin. Genom att sortera bättre kan mer avfall gå till materialåtervinning och återanvändning samtidigt som kostnaderna för avfall som skickas till förbränning blir lägre. Förbränningspriserna har sedan 2017 tredubblats och prisökningen kommer att fortsätta.

Vi eldar upp 100 000 kr per år - bara vid ÅVC Djurås

För allt avfall som vi skickar till förbränning betalar vi behandlingsavgift, förbränningsskatt och utsläppsrätter - varje kg som förbränns kostar 70 öre (maj 2022). Med 49 % felsorterat i facket för brännbart smått (se resultat från plockanalysen nedan) innebär det att vi eldar upp över 100 000: - varje år. Vi vill inte behöva höja avfallstaxan på grund av dålig sortering.

Plockanalys visar på stor förbättringspotential

I april 2022 gjorde vi en plockanalys (genomgång och sortering) av avfallet i facket för smått brännbart vid Återvinningscentralen i Djurås. Det visade sig att hela 49% av det som slängts där var felsorterat och bestod av material som, om det sorterats rätt, hade kunnat materialåtervinnas eller återbrukas i stället för att eldas upp.

Bild på tårtdiagram som visar att 27% av det som slängs i facket för smått brännbart är korret, 24% hade kunnat sorteras på annat sätt, 17 % är förpackningar som skulle ha slängts hos FTI och 32% är övrigt felsorterat

1,3 ton återvinnings- och återanvändningsbart material på två dagar

Utöver det avfall som var helt felaktigt, som metall och porslin och farligt avfall, så konstaterade vi att det slängts 54 kg böcker, ca 300 kg textilier och 350 kg förpackningar. På de två dagar som det tog för kunderna att fylla facket för smått brännbart så slängdes 1,3 ton som skulle kunna materialåtervinnas och återbrukas i stället för att brännas upp.

Varför betala två gånger för dina förpackningar?

Hela 17% av allt som slängdes i facket för smått brännbart var förpackningar, ett avfallsslag som omfattas av producentansvar. Alla produkter som har en förpackning, det vill säga det mesta vi köper, har ett påslag i priset som går till Förpackningsinsamlingen (länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att finansiera deras ansvar för att samla in och återvinna förpackningarna.

Slänger du pizzakartongen eller ketchupflaskan på återvinningscentralen istället på FTI:s återvinningsstationer, ÅVS, får du betala för hanteringen två gånger - först till FTI och sedan till oss på DVA.

Billigare och smidigare att sortera först

Stora vinster finns alltså att hämta av att sortera avfallet innan själva besöket på återvinningscentralen, inte bara ekonomiska utan även tiden du behöver lägga på själva besöket på ÅVC – det kommer gå mycket
snabbare och smidigare.

Vanliga frågor och svar om sortering på ÅVC

Var lägger jag det avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container?

 • Ladda ner vår app Mitt DVA och använd sorteringsguiden i den.
 • Fråga vår personal på återvinningscentralen

Men hur ska jag sortera då?

Om du är osäker på hur något ska sorteras, följ stegen nedan:

1. Måste det slängas?

 • Nej: Lämna till second hand, skänk bort, sälj, renovera
 • Ja: fortsätt till 2

2. Är det matavfall?

 • Ja: lägg det i det bruna kärlet hemma så att vi kan återvinna det till biogödsel och biogas.
 • Nej: fortsätt till 3

3. Är det en förpackning eller tidning/papper?

 • Ja: lämna den på en återvinningsstation, dessa finns även på våra återvinningscentraler.
 • Nej: fortsätt till 4

4. Är det textilier (hela eller trasiga)?

 • Ja: Lämna dem i Human Bridge behållare på återvinningscentralen.
 • Nej: Fortsätt till 5

5. Är det farligt avfall (kemikalier, elavfall, batterier)?

 • Ja: lämna det vid mottagningen för farligt avfall på återvinningscentralen
 • Nej: fortsätt till 6

6. Är det brännbart?

 • Nej: Lämna det i avsedd container på återvinningscentralen.
 • Ja: Fortsätt till 7

7. Får det plats i en soppåse?

 • Ja: lägg det i soppåsen som du sedan slänger i det grå kärlet (soptunnan) för brännbart restavfall som du har hemma.
 • Nej: Lägg det i en genomskinlig säck eller släng det som det är i containern för brännbart på återvinningscentralen.

Varför ska vi sortera ut förpackningar, är det något nytt?

Skyldigheten att sortera ut förpackningar har funnits i snart 30 år

För förpackningar av papper, plast, glas och metall gäller något som heter producentansvar. Producentansvaret infördes 1994 av regeringen. Det innebär att företag som sätter en förpackning på marknaden ansvarar för att samla in och återvinna den och att vi alla har en skyldighet att sortera ut dessa och lämna dem på återvinningsstationerna - på så sätt sparar vi både energi och jordens begränsade naturresurser.

Mer information om förpackningar >

Vad räknas som en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till cd-skivor, DVD-filmer och kuvert. De ska läggas i den vanliga soppåsen.

Mer information om förpackningar >

Vad sorteras som tidningar och returpapper?

Som tidningar och returpapper räknas dags- och veckotidningar, broschyrer, kataloger, reklamblad, tidskrifter, pocketböcker och kontorspapper.

Kuvert och post it-lappar lägger du däremot i din vanliga soppåse.

Böcker med hård rygg sorteras inte som tidningar, om du inte har möjlighet att skänka böckerna kan du slänga dem i containern för brännbart smått.

Mer information om tidningar och returpapper >

Varför ska jag använda genomskinliga säckar?

Syftet med genomskinliga säckar är att personalen på ett lätt sätt ska kunna se att du har sorterat rätt. Visa säcken för personalen - har du sorterat rätt får du klartecken att slänga säcken som den är. Har du däremot sorterat fel kan personalen tala om hur det felsorterade materialet ska sorteras och i vilken container du ska lägga det.

Så vad får jag slänga i containern för brännbart?

Där får du slänga allt som inte ska slängas någon annanstans på återvinningscentralen eller i sopkärlen där hemma. Till exempel:

 • Madrasser, täcken och kuddar
 • Leksaker av plast som inte innehåller batterier
 • Trasiga gummistövlar och skor
 • Madrasser, täcken, kuddar
 • Takpapp
 • Mattor
 • Plastmappar
 • VHS-band och CD-skivor
 • Tapeter
 • Plasthinkar (som ej är förpackning)
 • Blomkrukor av plast
 • Pulka

Varför ska jag sortera först?

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och materialåtervinna ditt avfall.

 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och materialåtervinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en bättre miljö, i dag och för kommande generationer, genom att mindre råvaror och energi behöver användas till nya produkter.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön.
 • Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du som konsument skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det till ett insamlingssystem. Dina grovsopor (skrymmande avfall) kan du sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Får ni inte betalt för det som skickas till förbränning?

Nej, vi får inte betalt för det avfall som skickas till förbränning, tvärtom.

Precis som för allt annat avfall som vi tar emot upphandlar vi tjänsten att någon ska ta emot avfallet och behandla det på bästa sätt. Vi är med andra ord kunder åt en förbränningsanläggning och måste betala för att bli av med det brännbara avfallet. Från första april 2020 tillkom dessutom en förbränningsskatt som ökar kostnaderna ännu mer. Kostnaderna för att skicka avfall till förbränning har tredubblats jämfört med 2017.

Är det här unikt för Dala Vatten och Avfalls kommuner?

Nej, "Sortera först" eller ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Helsingborg och Jönköping. I Dalarna är det också vad som gäller i Hedemora, Falun och Borlänge.

Erfarenheter från andra kommuner som har infört "Töm säcken" visar att mängden avfall i containrarna för brännbart har minskat mycket på kort tid när man slutat ta emot säckar. I Eskilstuna minskade mängderna avfall som skickades till förbränning med 40% på knappt tre månader och i Västerås är minskningen 50% sedan maj 2018.

Hur vet ni att det är så dåligt sorterat?

Dels kan vi genom att bara titta i containrarna konstatera att alldeles för mycket som inte hör hemma i containern för brännbart slängs där. Men vi har även gjort en egen plockanalys samt tittat på andra kommuners resultat efter plockanalyser (eftersortering och vägning av allt avfall som slängts i en container) som de har gjort:

 • Kungälv: 25 % rätt sorterat
 • Eskilstuna, Helsingborg och Strängnäs: 30 % rätt sorterat
 • Falun: 43 % rätt sorterat

Utifrån uppskattningar vi har gjort kan vi konstatera att det inte är bättre i våra kommuner.

Var kan jag köpa genomskinliga säckar?

Genomskinliga säckar finns att köpa i flera butiker till exempel: Clas Ohlson, Biltema, Bolist, XL Bygg och Byggmax

Be gärna din lokala handlare att ta hem genomskinliga säckar om ingen av dessa butiker finns i din närhet.

Blir det billigare för mig när jag sorterar mer?

Nej, men det blir dyrare för alla när vi inte sorterar på rätt sätt. Förbränningspriserna har ökat drastiskt och ju mer vi skickar till förbränning, desto dyrare blir det.

Då dumpar jag säckarna i skogen istället!

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.