Brunt kärl - matavfall

Pojke som slänger matavfallspåse.

I det bruna kärlet lägger du väl förslutna papperspåsar med matavfall. I stort sett allt ditt matavfall kan slängas i papperspåsen. Vi hämtar ditt matavfall varannan vecka och ser till att det återvinns till biogas och biogödsel.

Använd matavfallspåsen i papper

Vi använder särskilda papperspåsar för matavfallet i våra kommuner. Dessa är extra tåliga mot fukt men bryts ändå ner lätt vilket är viktigt eftersom matavfallet ska bli biogas och biogödsel. Papperspåsarna ingår i avfallsavgiften och du kan hämta dem från de flesta matvarubutiker i din kommun samt på återvinningscentralen.

Det är INTE tillåtet att använda plastpåsar eller så kallade komposterbara bioplastpåsar.

Håll matavfallspåsen torr och luktfri

Är din papperspåse ofta blöt och luktar illa? Har du problem med fluglarver i kärlet på somrarna eller att påsarna fryser fast på vintern? Då är du inte ensam. Men det går faktiskt att undvika allt detta. Ta fasta på våra tips här nedanför så kommer du snart att behärska konsten att slänga matavfall utan att påsen blir blöt.

  • Lägg lite hushållspapper i botten av påsen och blanda vid behov ner använt hushållspapper bland matavfallet.
  • Lyft upp påshållaren på diskbänken och skala frukt och grönsaker direkt ner i papperspåsen.
  • Låt blött matavfall rinna av ordentligt i diskhon eller i ett durkslag innan du lägger det i påsen.
  • Skölj illaluktande matavfall som t.ex. räkskal i kallt vatten eller lägg det i frysen tills det är dags för sophämtning.
  • Byt påse ofta, gärna var tredje dag även om det inte är så mycket i den.

Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

När sopbilen har hämtat ditt matavfall transporteras det till Fågelmyra i Borlänge där det förbehandlas. I förbehandlingsanläggningen sönderdelas matavfallet och blöts upp till slurry (en pumpbar massa) som i sin tur körs med lastbilar till en biogasanläggning i Huddinge. Lastbilarna körs med förnybart bränsle och för transporten åtgår bara cirka 5% av den energi som finns i det insamlade matavfallet.

Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel.

Målet är att i framtiden kunna använda en lokal biogasanläggning men i dagsläget finns ingen i Dalarna.

Om biogas

Biogasen används som fordonsgas, vilket är det mest klimatsmarta drivmedlet som finns i dag. Biogas är en förnybar energikälla som inte ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären vilket gör den till ett viktigt komplement till ändliga, fossila fordonsbränslen som bensin och diesel.

Om biogödsel

Biogödseln är av hög kvalitet och får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark. Biogödsel kan ersätta importerat, fossilt konstgödsel*. En extra bonus är att biogödseln är luktfri.

*Framställning av konstgödsel är väldigt energikrävande och både råvaran och den energi som åtgår kommer från fossila, icke förnybara, källor.

Papperspåse med matrester i.

Nej tack - det här vill vi inte ha i matavfallspåsen

Cigaretter och snus

Tobaksprodukter som cigaretter och snus innehåller tungmetallen kadmium och andra giftiga ämnen, det vill vi inte få ut på åkrarna med biogödseln. Släng därför dessa produkter i brännbart restavfall så tas de farliga ämnena omhand på ett säkert sätt i förbränningsprocessen.

Hundbajspåsar

Fyllda och hopknutna hundbajspåsar slängs som brännbart restavfall. Detta gäller även så kallade biologiskt nedbrytbara påsar. Du kan INTE heller lämna dessa i naturen då de inte bryts ner där, läs mer om detta här nedanför.

"Komposterbara" och "biologisk nedbrytbara" produkter

I dag marknadsförs många produkter som "komposterbara" eller "biologiskt nedbrytbara". Oftast gäller det plastpåsar eller engångsartiklar som är tillverkade av råvara som t.ex. majsstärkelse eller cellulosa.

Det är inte tillåtet att slänga sådant i matavfallskärlet eftersom:

  • Det inte är matavfall.
  • Nedbrytningstiden för sådana produkter är för lång för att de ska hinna brytas ner i biogasprocessen. För att produkter som dessa ska hinna brytas ner krävs i de flesta fall storskalig och industriell kompostering i flera månader. Vi komposterar inte vårt matavfall, det rötas och blir biogas och biogödsel.

Trädgårdsavfall

Grenar och annat trädgårdsavfall fastnar lätt i både kärlet och sopbilen vilket gör att kärlet inte blir tömt och hanteringen av avfallet försvåras.

Trädgårdsavfall får du kompostera själv utan att anmäla det till kommunen. Du behöver se till att ingen sanitär olägenhet uppstår på grund av komposten.

Du kan även beställa särskild hämtning av förpackat trädgårdsavfall via vår tjänst grovavfallshämtning. Beställning gör du enklast via vårt formulär "Villa och fritidshus - beställ grovavfallshämtning" på vår sida för självservice,

Hemkompostering

Om du vill skapa ett eget kretslopp i din egen trädgård och ta vara på näringsämnena i matavfallet till dina egna odlingar kan du själv kompostera ditt matavfall.

Anmälan för egen kompostering gör du enklast via formuläret "Villa och fritidshus - använda hemkompost" på vår sida för självservice.

Har ditt kärl gått sönder

Anmäl trasigt kärl via formulär "Trasigt sopkärl" på vår sida för självservice.

Du kan även ringa vår kundservice 0247 - 44 100