Tidningar och returpapper

Behållare för förpackningar på återvinningsstation.

Sedan 1 januari 2022 ansvarar kommunerna (Dala Vatten och Avfall) för att samla in och återvinna tidningar och returpapper. Du gör dock precis som tidigare och lämnar dem i avsedd behållare vid återvinningsstationen och kontaktar Förpackningsinsamlingen (FTI) vid problem på plats.

Felanmäl stökiga eller överfulla återvinningsstationer

DVA har tecknat avtal med FTI som innebär att vi har behållare för insamling av returpapper vid återvinningsstationerna. Om det är stökigt eller överfullt vid en återvinningsstation kontaktar du FTI:

FTI ser till att det vid behov blir städat eller kontaktar oss om det behövs en extra tömning av behållaren för tidningar och returpapper.

Sortera rätt

Det här ska läggas i insamlingsbehållare för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker
  • Kuvert

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Sådant som inte hör hemma bland returpapper

Inbundna böcker. Dessa ska i första hand lämnas till återbruk. Omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinning är energismart

Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.