Så här sorterar du

Soppåseochkompost

Bildkälla: FTI

Genom att sortera allt ditt avfall kan material återvinnas till nya produkter och farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Återanvändning och återvinning sparar miljö och naturresurser. Det avfall som samlas in är en tillgång och tillsammans kan vi bidra till en bättre miljö i dag och för kommande generationer.


Källsortering

När man pratar om sortering av avfall används ofta uttrycket "källsortering". Det innebär helt enkelt att avfallet sorteras där det uppstår, vid källan till avfallet, t.ex. i våra hem.

Det är många som inte vet om det men det är faktiskt ett lagbrott att inte sortera sitt avfall.

Sorteringsguide

Det är inte alltid så lätt att veta hur allt avfall ska sorteras. Vi hoppas att ni ska hitta den information ni behöver här på våra sidor om sortering. I vår digitala Sorteringsguide kan du också söka på över 2.000 produkter för information om hur de ska sorteras.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sorteringsinformation och dekaler till soprum

Vi har även enkel och tydlig sorteringsinformation och dekaler till soprum i utskriftsvänligt format. Dessa finns också på flera olika språk.