Brunt kärl - matavfall

Pojke som slänger matavfallspåse.

I det bruna kärlet lägger du väl förslutna papperspåsar med matavfall. I stort sett allt ditt matavfall kan slängas i papperspåsen. Matavfallet återvinns till biogas och biogödsel.

Det bruna kärlet töms varannan vecka

Av hygieniska skäl tömmer vi det bruna kärlet varannan vecka, det är inte möjligt att få tömning mer sällan än så.

Hushåll får endast använda papperspåsen

Vi använder särskilda papperspåsar för matavfallet i våra kommuner. Dessa är extra tåliga mot fukt men bryts ändå ner lätt vilket är viktigt eftersom matavfallet ska bli biogas och biogödsel. Papperspåsarna ingår i avfallsavgiften och du kan hämta dem från de flesta matvarubutiker i din kommun samt på återvinningscentralen.

Det är inte tillåtet att använda plastpåsar eller bioplastpåsar

Det är inte tillåtet för hushåll att använda majsstärkelsepåsar, bioplast eller så kallad komposterbar plast. Dessa ställer till problem i förbehandlings- respektive biogasanläggningen eftersom de inte hinner brytas ner i rötningsprocessen när matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Förutom att orsaka driftstopp kan plasten följa med ut på åkrarna med biogödseln. Tänk även på att dra av plasten från gurkor och andra grönsaker innan de slängs i papperspåsen.


Det här får du INTE slänga i matavfallspåsen

"Komposterbara" och "biologisk nedbrytbara" produkter

I dag marknadsförs många produkter som "komposterbara" eller "biologiskt nedbrytbara". Oftast gäller det plastpåsar eller engångsartiklar som är tillverkade av råvara som t.ex. majsstärkelse eller cellulosa.

Det är inte tillåtet att slänga sådant i matavfallskärlet eftersom:

  • Det inte är matavfall.
  • Nedbrytningstiden för sådana produkter är för lång för att de ska hinna brytas ner i biogasprocessen. För att produkter som dessa ska hinna brytas ner krävs i de flesta fall storskalig och industriell kompostering i flera månader. Vi komposterar inte vårt matavfall, det rötas och blir biogas och biogödsel.

Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

När sopbilen har hämtat ditt matavfall transporteras det till Fågelmyra i Borlänge det det förbehandlas. I förbehandlingsanläggningen sönderdelas matavfallet och blöts upp till slurry (en pumpbar massa) som i sin tur körs med lastbilar till en biogasanläggning i Huddinge. Lastbilarna körs med förnybart bränsle och för transporten åtgår bara cirka 5% av den energi som finns i det insamlade matavfallet.

Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel.

Målet är att i framtiden kunna använda en lokal biogasanläggning men i dagsläget finns ingen i Dalarna.

Om biogas

Biogasen används som fordonsgas, vilket är det mest klimatsmarta drivmedlet som finns i dag. Biogas är en förnybar energikälla som inte ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären vilket gör den till ett viktigt komplement till ändliga, fossila fordonsbränslen som bensin och diesel.

Om biogödsel

Biogödseln är av hög kvalitet och får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark. Biogödsel kan ersätta importerat, fossilt konstgödsel*. En extra bonus är att biogödseln är luktfri.

*Framställning av konstgödsel är väldigt energikrävande och både råvaran och den energi som åtgår kommer från fossila, icke förnybara, källor.

Papperspåse med matrester i.

Vi måste bli bättre på att sortera ut matavfallet

Hemkompostering

Om du odlar hemma kan hemkompost vara något för dig. Det är tillåtet att själv kompostera sitt matavfall om det kan göras utan att det stör omgivningen. Du får då egen nytta av en näringsrik mull som kan användas som planteringsjord. Innan du börjar hemkompostera måste du göra en anmälan via blankett till oss.

Läs mer om kompostering i Komposteringsguiden. Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan för egen kompost sker på en blankett.

Papperspåse med matrester i.

Har ditt kärl gått sönder?

Kontakta vår kundservice för att få kärlet utbytt eller reparerat genom att fylla i detta formulär >

Du kan även ringa vår kundservice 0247 - 44 100