Säckar och påsar för matavfall

Ägghalvor och äggskal på skärbräda.

Allt matavfall ska sorteras ut och läggas i de bruna kärlen. Hushållen får endast använda de bruna papperspåsarna medan det för livsmedelsverksamheter, tills vidare, är tillåtet att använda så kallade bioplastpåsar. Vi är inne i en övergångsfas där även livsmedelsverksamheter ska börja använda godkända papperspåsar eller papperssäckar - på den här sidan hittar du aktuellt information om detta.

Vi har tidigare informerat om att det från och med 1 januari 2021 skulle bli förbjudet att använda bioplastpåsar. På grund av att vi har stött på problem kring sophämtningen vid användning av 45-liters papperssäckar är det datumet uppskjutet på obestämd tid. Tills vidare är det tillåtet att fortsätta använda bioplastpåsar till matavfallet. För dig som har en livsmedelsverksamhet är det dock bra att ta del av informationen nedan och passa på att redan nu förbereda hanteringen av matavfall som uppkommer hos er så att övergången, när den kommer, till papperspåsar/säckar blir så smidig som möjligt.

Tips för att få papperspåsarna och säckarna att fungera bra

45-literssäcken består av dubbla lager vattenavvisande och våtstarkt papper. Den tål blötare matavfall än de mindre påsarna som bara har ett lager papper men klarar inte av vätska så som bioplastpåsarna gör. Därför är det viktigt att se över rutiner för hantering av matavfall för att det ska vara så torrt som möjligt när det slängs i säcken.

Här har vi samlat våra bästa tips för att övergången till papperspåsar och papperssäck ska fungera smidigt.

Varför kan jag inte använda bioplastpåsar?

I dag rötar vi matavfallet

Sedan några år tillbaks komposterar vi inte matavfallet, istället rötar vi det för framställning av biogas och biogödsel. Det är något vi är både stolta och glada över eftersom vi nu får ut största möjliga miljönytta av matavfallet samtidigt som vi har möjlighet att uppfylla de nationella miljömålen som säger att även energin i matavfallet ska tas omhand. Bioplastpåsarna är dock inte anpassade för rötning och orsakar följande problem:

  • De fastnar i maskinerna i den förbehandlingsanläggning i Borlänge som förbereder matavfallet innan det skickas vidare till rötning. Konsekvensen blir återkommande och kostsamma driftstopp.
  • Det blir plastrester kvar i matavfallet som går till rötning. Plastresterna hinner inte brytas ner i rötningsprocessen och resultatet blir att bönderna får ut plast på sina åkrar med biogödseln vilket de inte vill ha.

Hur gör man i andra kommuner?

Förändringen kommer på sikt att gälla hela Dalarna eftersom vi skickar vårt matavfall till samma behandlingsanläggningar. Det kan dock skilja sig åt mellan kommunerna när man genomför förändringen men flera andra dalakommuner har också påbörjat arbetet med att fasa ut bioplastpåsarna.

Det finns dessutom gott om kommuner runt om i landet där livsmedelsverksamheter använder papperspåsar och papperssäckar för insamling av matavfall eftersom man även där rötar matavfallet.

Vilka papperspåsar och tillbehör finns?

Det finns både papperspåsar och papperssäckar, samtliga är tillverkade av förnyelsebar råvara, är helt nedbrytningsbara och bidrar positivt till rötningsprocessen. Papperet är vattenavvisande och fukttåligt och framtaget speciellt för att användas till matavfall.

Köpa papperspåsar och tillbehör

Återvinningscentralen

Papperssäckar, papperspåsar och tillbehör kan köpas på våra återvinningscentraler. För tillbehören gäller dock att det kan vara en viss leveranstid.

När ni köper påsar och tillbehör från återvinningscentralen måste ni kunna lämna följande uppgifter:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Fakturaadress
  • Referens
  • Giltig legitimation

Egen leverantör

Vill ni hellre köpa säckar och påsar från en egen leverantör går det bra så länge säckarna och påsarna uppfyller kraven på papperspåsar för matavfallsinsamling:

  • Påsen ska vara avsedd för rötning.
  • Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432.
  • Påsen ska bestå av vattenavvisande, högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
  • Påsens papper ska vara minst 70 g/m2.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill ha hjälp med tips och råd kan du kontakta oss på papperspase@dvaab.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.