I dina avfallskärl

Pojke som slänger matavfallspåse.

I de avfallskärl som töms av sopbilen kan du lägga hopknutna påsar med restavfall och hoprullade papperspåsar med matavfall. Innan du lägger ditt avfall i kärlen ska det källsorteras. Här kan du läsa mer om vad som ska slängas i vilket kärl och vad som sedan händer med avfallet.

Brännbart restavfall

I vanliga soppåsen lägger du sådant som återstår när förpackningar, matavfall och annat sorterats bort. Det ska vara av brännbart material. Om man är noga med att källsortera så minskar mängden avfall som slängs i soppåsen, men helt tom blir den ändå inte.

Blöjor, tops och bomull, engångs­bestick, presentsnören, kuvert, post-it lappar och dammsugarpåsar är exempel på restavfall. Även snus och cigarettfimpar.

Samla avfallet i en vanlig plastpåse och lägg det i gråa kärlet.

Vad händer med avfallet?

Vi transporterar restavfallet till Borlänge där det förbränns i en särskild anläggning och blir till energi och fjärrvärme.

Läs mer om vad du kan lägga i soppåsen.

Brännbart restavfall i plåttunna.

Matavfall

En stor del av hushållsavfallet är matavfall, totalt i Dalarna samlar vi in 80 ton matavfall per dag. I våra kommuner sorterar vi detta i en speciell papperspåse som sedan läggs i det bruna kärlet som sopbilen tömmer. I stort sett allt ditt matavfall kan slängas i papperspåsen.

Papperspåsen finns att hämta gratis i matvarubutiker och på återvinningscentralen.

Tänk på att plast inte kan brytas ned och ställer till problem i anläggningen där matavfallet tas omhand, så det går inte att använda plastpåsar. Dra även bort plasten runt gurkor och dylikt.

Mer om matavfall och trix som håller påsen torr.


Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

När sopbilen har hämtat ditt matavfall transporteras det till Fågelmyra i Borlänge det det förbehandlas. I förbehandlingsanläggningen sönderdelas matavfallet och blöts upp till slurry (en pumpbar massa) som i sin tur körs med lastbilar till en biogasanläggning i Huddinge. Lastbilarna körs med förnybart bränsle och för transporten åtgår bara cirka 5% av den energi som finns i det insamlade matavfallet.

Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel.

Målet är att i framtiden kunna använda en lokal biogasanläggning men i dagsläget finns ingen i Dalarna.

Om biogas
Biogasen används som fordonsgas, vilket är det klimatsmartaste drivmedlet som finns i dag. Biogas är en förnybar energikälla som inte ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären vilket gör den till ett viktigt komplement till ändliga, fossila fordonsbränslen som bensin och diesel.

Om biogödsel
Biogödseln är av hög kvalitet och får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark. Biogödsel kan ersätta importerat, fossilt konstgödsel. Framställning av konstgödsel är väldigt energikrävande och både råvaran och den energi som åtgår kommer från fossila, icke förnybara, källor. En extra bonus är att biogödseln är luktfri.


Vi måste bli bättre på att sortera ut matavfallet!

20 % av allt som hamnar den vanliga i soppåsen och slängs i det grå kärlet är matavfall – ett kilo per hushåll och vecka. Sammantaget för hela Dalarna innebär det att vi går miste om 10 000 ton matavfall per år som skulle kunna återvinnas till biogas och biogödsel.

Genom att sortera soporna så att alla matrester istället hamnar i papperspåsen och det bruna kärlet för matavfall är du med och skapar ett lokalt kretslopp.

Papperspåse med matrester i.

Har ditt kärl gått sönder?

Kontakta vår kundservice för att få kärlet utbytt eller reparerat.

Du kan även fylla i detta formulär.