Kemikalier och annat miljöfarligt

Hink med målarfärg och sprayflaskor.

Många av de produkter vi köper idag innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Det kan vara hårspray, bekämpningsmedel, målarfärg men även fasta material som tungmetaller i mobiltelefoner eller liknande. Farligt avfall måste alltid handskas med kunskap. Lämna därför dessa till din återvinningscentral.

Sorteringsguide

I vår Sorteringsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vad som klassas som farligt avfall.

Om du inte vet om produkten är miljöfarlig eller inte - ta det säkra före det osäkra och lämna den till återvinningscentralen.

Innan du lämnar in det farliga avfallet

För att vi ska kunna hantera avfallet på ett säkert sätt behöver du vidta dessa åtgärder innan du lämnar det till oss.

  • Blanda inte olika sorters farligt avfall utan lämna in dem var för sig.
  • Paketera avfallet väl och se till att förpackningen inte läcker.
  • Märk förpackningen med vad det innehåller alternativt "okänt".

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .