Se till att vi kan hämta ditt avfall

Vårt ansvar är att hämta ditt avfall - ditt ansvar är att se till att vi kan göra det. För att chaufförerna ska kunna tömma dina kärl och samtidigt ha en bra arbetsmiljö finns det några saker du som fastighetsägare behöver tänka på.

Allt avfall ska läggas i påsar

Så här ställer du dina kärl

För att sopbilen ska kunna tömma dina kärl utan att riskera att de slår i något så behöver de stå fritt med gott om avstånd till varann och bakomliggande saker.

Bild som illustrerar hur kärlen ska stå enligt anvisningarna som följer i text.

Senast 06.00 på hämtningsdagen ska de vara utställda, de ska stå bredvid vägbanan så att de inte hindrar trafiken och så att svängarmen kan nå dem (se bild ovan):

 • Kärlen ska stå 0,5-1,5 meter från vägkanten för att lyftarmen enkelt ska kunna nå och lyfta kärlen.
 • Det är viktigt att 1,5 meter bakom kärlen är fritt utrymme för att ha marginal för svängarmen, särskilt när vägen är smal.
 • När båda kärlen ska tömmas samtidigt ställer du dem bredvid varann med ca 50 cm mellanrum. Det spelar ingen roll om det bruna kärlet står till höger eller vänster om det grå kärlet.
 • Ställ kärlen med öppningen mot vägen (mot sopbilen) och i samma nivå som vägen.
 • För att sopbilen ska kunna lyfta och ställa ner kärlet utan att det ramlar omkull måste underlaget vara plant och slätt.

Underlätta sophämtningen när det är kallt, halt och snöigt ute.

Det går att slippa larver, flugor och dålig lukt när det är sommar och varmt.

Vanliga frågor och svar om sophämtning

Varför är det påsar kvar i kärlet efter sophämtning?

Det kan finnas flera orsaker:

Då vi hämtar ditt avfall med sidlastande sopbil kan chauffören inte se ner i kärlet och kan därmed inte heller se om påsar har fastnat. Genom att se till att alla påsar i kärlen är lösa inför sophämtningen underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.

Mitt kärl har inte blivit tömt, vad ska jag göra?

Om vi har varit i ditt område men ditt kärl ändå inte har blivit tömt kan det bero på flera olika saker. Det är viktigt att komma ihåg att vår entreprenör har fram till klockan 22.00 på hämtningsdagen att hämta avfallet.

Kontrollera vår driftinformation

Börja med att besöka vår sida för driftinformation (länken öppnas i detta fönster). Vi uppdaterar löpande om det förekommer några driftstörningar i sophämtningen.

Anmäl utebliven tömning via formulär

Genom att fylla i vårt formulär för felanmälan om utebliven sophämtning (länken öppnas i samma fönster) ser vår kundservice över vad som hänt i ditt ärende och hjälper dig.

Det är skräpigt på marken efter sophämtning, vem ska städa upp det?

Om chauffören råkat göra så att soppåsar eller matavfallspåsar ramlar ut på marken i samband med sophämtningen ska dessa plockas upp och tas med innan sopbilen lämnar platsen.

Oftast beror dock nedskräpningen på att man har lagt löst avfall i kärlet eller att kärlet varit överfullt, då är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att städa upp det och se till att problemet inte uppstår igen. Se därför till att:

Allt avfall ska ligga i väl hopknutna påsar

 • Lägg inget löst avfall i kärlet - använd alltid soppåsar och knyt ihop dem väl.
 • För matavfall ska vår speciella papperspåse användas som rullas ihop noggrant.
 • Hundbajspåsar ramlar lätt ur vid tömning, det beror på att de är små och beter sig som annat löst avfall. Om det är möjligt är det därför bra att försöka samla dessa i en större påse.

Fyll bara kärlet så mycket att locket går att stänga

Gapande lock kan leda till att fåglar och andra djur hinner före sopbilen och drar ut avfall från ditt kärl eller att en del av innehållet ramlar ut vid tömningen.

Det ser ut som att sopbilen tömmer båda kärlen i samma fack, stämmer det?

Sopbilarna som hämtar avfallet hos hushållen har två fack med en skiljevägg emellan. Brännbart restavfall töms i det ena facket och matavfallet i det andra. Det kan se ut som att allt avfall ramlar ner i samma öppning och hamnar i samma fack men skiljeväggen rör sig och ser till att avfallet ramlar ner i rätt fack.

I och med att vi har infört tvåfacksbilar så har det blivit avsevärt färre körningar vilket är bättre för miljön. Så fortsätt att sortera ut ditt matavfall och lägg det i det bruna kärlet så ser vi till att det återvinns till biogas och biogödsel!

Hur vet ni att kärlen blir tömda?

På varje sopkärl finns en liten rund, svart RFID-tagg som är knuten till ditt abonnemang. Med hjälp av dessa registreras tömningen av dina kärl. Registreringen sker automatiskt i samband med att lyftarmen lyfter kärlet, tömmer och ställer tillbaks det.

Chaufförerna kan dessutom registrera avvikelser manuellt i samband med tömning av ditt kärl. Några exempel på avvikelser som registreras är:

 • Överfullt kärl
 • Felsortering
 • Löst avfall
 • Felvända eller felplacerade kärl
 • Hinder som gjort att tömning inte kunnat utföras

Kan jag slänga trädgårdsavfall i det bruna kärlet?

Det är förstås så att trädgårdsavfall så småningom förmultnar, men det kan ändock inte läggas ner i det bruna kärlet. Där får endast finnas papperspåsar med matavfall.

Grenar och annat trädgårdsavfall riskerar att fastna vilket kan göra att kärlet inte blir tömt. Det kan även fastna i sopbilen vilket försvårar vår hantering av matavfallet.

Däremot kan du beställa särskild hämtning av förpackat trädgårdsavfall. Det är en betaltjänst som beställs från vår kundservice. Se datum och beställningsformulär för grovavfall (sidan öppnas i detta fönster). Länk till annan webbplats.