Sortera först

Det är inte alltid lätt att veta vilket avfall du ska lämna vid en återvinningsstation (ÅVS), vid våra återvinningscentraler (ÅVC) eller i avfallskärlen där du bor. Här förklarar vid vad som hör hemma var.

Informationen på sidan riktar sig till hushåll. För företag och verksamheter finns särskild information om avfallshantering.

Sorteringsguide i vår app

I vår app "Mitt DVA" har vi en gedigen sorteringsguide att ta till hjälp om du är osäker på hur något ska sorteras.

Förpackningar och tidningar lämnas vid närmaste återvinningsstation

Förpackningar och tidningar/returpapper ska lämnas vid Förpackningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer. Länk till annan webbplats.

Så här sorterar du

Fett från matlagning/fritering

Fett, till exempel stekfett eller frityrolja, som hälls i avloppet kan orsaka stopp då det stelnar och bildar proppar på vägen ner. Hushåll kan återvinna fettet på våra återvinningscentraler eller hälla det i en förpackning (som kan återförslutas ordentligt) och lägga den i restavfallet (soppåsen).

Återbruk - saker till återanvändning

På våra återvinningscentraler finns det särskilda containrar där du kan ställa in hela, rena och fungerande saker som du inte längre har användning för. Det kallar vi för återbruk.

Grovavfall och farligt avfall

Lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Sortera först så blir besöket på ÅVC mycket smidigare

En plockanalys som Dala Vatten och Avfall utförde på Återvinningscentralen i Djurås under april månad 2022 visar att hela 49% av det som slängts i facken för smått brännbart är felsorterat och består av material som, om det sorterats rätt, hade kunnat materialåtervinnas eller återbrukas i stället för att eldas upp. Allt avfall som vi skickar till förbränning betalar vi behandlingsavgift, förbränningsskatt och utsläppsrätter för - varje kg som förbränns kostar 70 öre. Med 49 % felsorterat i facket för brännbart smått innebär det att vi eldar upp över 100 000: - varje år. Vi vill inte behöva höja avfallstaxan på grund av dålig sortering.

Utöver det som var rent felaktigt så som metall, porslin och farligt avfall så konstaterade vi att det slängts 54 kg böcker, ca 300 kg textilier och 350 kg förpackningar. På de två dagar som det tog för kunderna att fylla facket för smått brännbart så slängdes 1,3 ton som skulle kunna materialåtervinnas och återbrukas i stället för att brännas upp säger Erik Bergström som är Driftchef för Dala Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

Vi vet att man ofta har tidsbrist och har bråttom när man väl besöker återvinningscentralen berättar Erik Bergström. Vi introducerar därför kampanjen ”Sortera först! Vi vill uppmana våra kunder och medborgare att börja redan hemma. Sortera avfallet redan när det uppstår, lägg det i olika behållare utifrån material se över vad som kan återbrukas, kan böckerna skänkas till den lokala loppisen i byn eller kan farmors gamla duk och pappas gamla kavaj istället läggas i kärlet för Human Bridge? På alla återvinningscentraler kan du lämna både hela och trasiga kläder och andra textilier i behållarna från Human Bridge som ser till att de återbrukas eller återvinns.

Hela 17% av allt som slängdes i facket för smått brännbart var förpackningar, ett avfallsslag som omfattas av producentansvar. Alla produkter som har en förpackning, det vill säga det mesta vi köper, har ett påslag i priset som går till Förpackningsinsamlingen för att finansiera deras ansvar för att samla in och återvinna förpackningarna. Slänger du pizzakartongen eller ketchup-flaskan på återvinningscentralen istället på FTI:s återvinnings-stationer, ÅVS, får du betala för hanteringen av den två gånger! berättar Erik Bergström.

Stora vinster finns alltså att hämta av att sortera avfallet innan själva besöket på återvinningscentralen; inte bara ekonomiska utan även tiden du behöver lägga på själva besöket på ÅVC – det kommer gå mycket
snabbare och smidigare.

Bild på tårtdiagram som visar att 27% av det som slängs i facket för smått brännbart är korret, 24% hade kunnat sorteras på annat sätt, 17 % är förpackningar som skulle ha slängts hos FTI och 32% är övrigt felsorterat