Förpackningar

Behållare för förpackningar på återvinningsstation.

Det är mycket som räknas som förpackning! Nästan allt vi köper är förpackat i plast, papper, glas eller metall. Eftersom dessa material kan återvinnas till nya produkter ska förpackningarna inte slängas i soppåsen utan lämnas vid närmaste återvinningsstation.

Felanmäl överfull eller stökig återvinningsstation

Det är Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. (FTI) som ansvarar för att samla in och återvinna alla förpackningar och är de som driver de återvinningsstationer som finns runt om i landet. Du anmäler enklast behov av tömning eller städning genom att fylla i ett formulär Länk till annan webbplats. på deras webbplats. Du kan även ringa in din anmälan på 020-088 03 11.

Vad räknas som en förpackning?

En förpackning är det material som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Om du köper en tandborste är kartongen och den genomskinliga plasten runt tandborsten förpackningar medan själva tandborsten är en produkt (restavfall).

Ytterförpackningar, innerförpackningar, bubbelplast, etiketter och liknande räknas alla som förpackningar. Bildena nedan visar hur mycket av det dagliga avfallet som utgörs av förpackningar.

En engångshandske, matavfall, hushållspapper och förpackningar av papper och plast på en köksbänk samt symbolerna som representerar varje avfallsslag. I bakgrunden en kastrull och en stekpanna med mat i.

Mycket avfall uppstår när vi lagar mat. Det mesta är dock förpackningar. På bilden ovan är det endast engångshandsken längst ner i bild som ska slängas i restavfall (soppåsen). Allt annat, förutom matavfallet, är förpackningar som ska lämnas vid närmaste återvinningsstation.

En plastpåse som har innehållit kläder som beställts på nätet, små plastbitar som har hållit ihop strumporna och hållit fast pappersetiketter och pappersetiketter från kläderna som köpts samt symbolerna för respektive förpackningsslag.

Näthandeln är stor och vi får hem många paket. Här är avfallet som uppstått efter en leverans av kläder. Påsen i bakgrunden är en plastförpackning. Men även plasten som använts för att hålla ihop strumpor och hålla fast etiketter samt själva pappersetiketterna räknas som plast- respektive pappersförpackningar eftersom de används för att presentera varorna.

Förpackningar på en gräsmatta - plastsäckar som det varit jord i, plastkrukor och plasttråg som det varit plantor i, fröpåsar i papper samt symbolerna för respektive förpackningsslag.

Trädgårdsskötsel, odling och plantering genererar mycket avfall. Även här är det mesta förpackningar, framförallt av plast. Inget av det på bilden ska slängas i soppåsen (restavfallet) utan ska lämnas vid närmaste återvinningsstation.

Återvinningen av förpackningarna finansieras av dig som konsument

I Sverige har vi sedan 1994 producentansvar för förpackningar. Det betyder att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara betalar en förpackningsavgift som täcker kostnaden för insamling och återvinning av förpackningen. Som konsument har du ett ansvar för att sortera dina förpackningar, det är förutsättningen för att de ska kunna återvinnas.

Du betalar när du handlar

För att finansiera insamlingen och återvinningen av förpackningarna tar producenterna ut en avgift från dig som konsument, något du inte märker av eftersom avgiften är inbakad i priset för produkten du köper.

Varför betala två gånger?

Om du slänger förpackningar i soppåsen istället för att lämna dem vid närmaste återvinningsstation får du betala igen –för att vi på Dala Vatten och Avfall ska hämta den och skicka den till förbränning.

Låt producenterna ta sitt ansvar

Du har förmodligen hört att det inte är någon idé att sortera ut till exempel svarta plastförpackningar för att de inte går att återvinna. Det är precis tvärtom! För så länge producenterna inte tvingas ta hand om dåliga förpackningar kommer de inte heller att ha någon anledning att förbättra dem eller utveckla återvinningsmetoderna.

Sortera så här

  • Skölj ur och platta till förpackningarna om det går.
  • Förpackningar som är av flera material kan du dela upp så mycket det går, till exempel skruva av ett metallock från en glasburk. I övrigt sorteras de efter det material det är mest av.

Visste du?

  • Var tredje pappers­förpackning i butiken är gjord av återvunnet papper.
  • Metall kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • Återvinning av aluminium förbrukar 95% mindre mängd energi än nytillverkning.
  • Om du återvinner din dagstidning sparar du energi som räcker till att koka 38 koppar kaffe!
  • Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst.

Värmeljus i aluminiumkopp sorteras som metallskrot

Utbrunna värmeljus klassas inte som förpackningar och får därför inte lämnas i behållaren för metallförpackningar på återvinningsstationen (ÅVS). Samla istället ihop dessa och lägg dem i behållaren för metallskrot nästa gång du besöker någon av våra återvinningscentraler (ÅVC).

OBS! Pilla loss den lilla vekeshållaren (består av stål) i botten av aluminiumkoppen, annars sorteras hela koppen automatiskt som stål i återvinningsprocessen och aluminiumet brinner upp i stålbadet.