Töm säcken och sortera innehållet

Exempelbild.

För att undvika att containern för brännbart blir en slasktratt och med målet att materialåtervinna mer och bränna mindre introducerar vi konceptet "Töm säcken" på våra återvinningscentraler. Det innebär att vi under våren 2021 kommer att sluta ta emot säckar med osorterat avfall.

Tillsammans minskar vi det brännbara avfallet

Ni som besöker våra återvinningscentraler är duktiga på att sortera. Men, när det gäller containrarna med brännbart kan vi se att alltför mycket av det som slängs där är material som hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas om det hade sorterats ut och lämnats i rätt container.

Vi måste återvinna det som kan återvinnas

Att elda upp avfall är dyrt, både för miljön och ekonomin. Genom att sortera bättre kan mer avfall gå till materialåtervinning och återanvändning samtidigt som kostnaderna för avfall som skickas till förbränning blir lägre.

Förbättringspotentialen är stor

Erfarenheter från andra kommuner som har infört "Töm säcken" visar att mängden avfall i containrarna för brännbart har minskat mycket på kort tid när man slutat ta emot säckar. I Eskilstuna minskade mängderna avfall som skickades till förbränning med 40% på knappt tre månader och i Västerås är minskningen 50% sedan maj 2018.

Vi säger nej tack till säckar med osorterat avfall

Inga hela säckar med osorterat avfall får slängas i containrarna. När du lämnar saker på återvinningscentralen ska därför säckar (och annat emballage) tömmas och innehållet sorteras i rätt containrar.

Byt till genomskinliga säckar

Du kan lägga avfall som är rätt sorterat och som hör hemma i containern för brännbart grovavfall i genomskinliga säckar, visa säcken för personalen som kan ge klartecken för att slänga hela säcken i containern.

Avfall som alltid ska lämnas i genomskinlig säck

Visst avfall ska alltid lämnas i väl förslutna säckar. Genom att använda genomskinliga säckar ser våra medarbetare lättare vad som finns i dem.

 • Spån, damm, isolering och annat lättflyktigt material
 • Invasiva arter som lupiner och jättebalsamin.
 • Asbest ska alltid vara inplastat och väl förslutet

Dessutom ska alla kläder och textilier som lämnas i Human Bridge-behållare läggas i hopknutna påsar eller säckar.

Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen

Det du som besökare behöver göra är helt enkelt att sortera ännu bättre innan du åker till återvinningscentralen.

Tips som underlättar för dig som lämnar avfall vid våra återvinningscentraler:

 1. Avskaffa säcken där hemma och se istället till att ha de behållare du behöver för att kunna sortera ditt avfall.
 2. Märk upp alla behållare med det avfallsslag som ska slängas i dem, både i köket och där du har avfall som ska till ÅVC.
 3. Packa bilen och släpvagnen utifrån ordningen på containrarna på återvinningscentralen, ta hjälp av kartorna för respektive ÅVC, sidan öppnas i detta fönster.
 4. Åk till närmaste ÅVC och lämna allt avfall på avsedd plats. Fråga gärna personalen om du behöver hjälp.
 5. När du har "Tömt säcken" kan du återanvända den eller lämna den till materialåtervinning.

Ta gärna hjälp av vår sorteringsguide, sidan öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På plats på återvinningscentralerna finns alltid vår kunniga personal tillhands och hjälper dig om du är osäker på hur något ska sorteras.


Vanliga frågor och svar om "Töm säcken"

Var lägger jag det avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container?

Exempel på hur avfall ska sorteras

Skriv tabellbeskrivning här

Material

Lämnas till

Begagnade (även trasiga) kläder, underkläder, lakan, handdukar, hushållstextilier.

Human Bridge insamlingsbehållare (går till textilåtervinning)

Överbliven handkräm, smink eller tvål

Farligt avfall

Sprayburk (även tom)

Farligt avfall

Färgrester och lim

Farligt avfall

Wellpapp

Container för wellpapp

Alla förpackningar och returpapper

Behållare för respektive material vid återvinningsstation (finns på varje ÅVC)

Madrasser, gummislangar, hjälmar, uttjänta bilbarnstolar, tapetrester, trasiga skidor, trasiga stövlar och skor, böcker med hård rygg.

Container för brännbart

Varför ska jag tömma säcken?

Det finns många bra anledningar till att sortera, återbruka och materialåtervinna ditt avfall.

 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.
 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och materialåtervinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en bättre miljö, i dag och för kommande generationer, genom att mindre råvaror och energi behöver användas till nya produkter.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön.
 • Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du som konsument skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det till ett insamlingssystem. Dina grovsopor (skrymmande avfall) kan du sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Får ni inte betalt för det som skickas till förbränning?

Nej, vi får inte betalt för det avfall som skickas till förbränning, tvärtom.

Precis som för allt annat avfall som vi tar emot upphandlar vi tjänsten att någon ska ta emot avfallet och behandla det på bästa sätt. Vi är med andra ord kunder åt en förbränningsanläggning och måste betala för att bli av med det brännbara avfallet. Från första april 2020 tillkom dessutom en förbränningsskatt som ökar kostnaderna ännu mer. Kostnaderna för att skicka avfall till förbränning ökade med drygt 50% från 2018-2020.

Så vad får jag slänga i containern för brännbart?

Där får du slänga allt som inte ska slängas någon annanstans på återvinningscentralen eller i sopkärlen där hemma. Till exempel:

 • Madrasser, täcken och kuddar
 • Leksaker av plast som inte innehåller batterier
 • Trasiga gummistövlar och skor
 • Madrasser, täcken, kuddar
 • Takpapp
 • Mattor
 • Plastmappar
 • VHS-band och CD-skivor
 • Tapeter
 • Plasthinkar (som ej är förpackning)
 • Blomkrukor av plast
 • Pulka

Är det här unikt för Dala Vatten och Avfalls kommuner?

Nej, ”Töm säcken” har genomförts med positivt resultat i bland annat Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Helsingborg och Jönköping. I Dalarna är det också vad som gäller i Hedemora, Falun och Borlänge.

Hur vet ni att det är så dåligt sorterat?

Dels kan vi genom att bara titta i containrarna konstatera att alldeles för mycket som inte hör hemma i containern för brännbart slängs där. Men vi har även tittat på andra kommuners resultat efter plockanalyser (eftersortering och vägning av allt avfall som slängts i en container) som de har gjort:

 • Kungälv: 25 % rätt sorterat
 • Eskilstuna, Helsingborg och Strängnäs: 30 % rätt sorterat
 • Falun: 43 % rätt sorterat

Utifrån uppskattningar vi har gjort kan vi konstatera att det inte är bättre i våra kommuner.

Var kan jag köpa genomskinliga säckar?

Genomskinliga säckar finns att köpa i flera butiker till exempel: Clas Ohlson, Biltema, Bolist, XL Bygg och Byggmax

Be gärna din lokala handlare att ta hem genomskinliga säckar om ingen av dessa butiker finns i din närhet.

Blir det billigare för mig när jag sorterar mer?

Nej, men det blir dyrare för alla när vi inte sorterar på rätt sätt. Förbränningspriserna har ökat drastiskt och ju mer vi skickar till förbränning, desto dyrare blir det.

Då dumpar jag säckarna i skogen istället!

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Vad händer med de tömda säckarna?

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din tomma säck till återvinning – plastsäckar sorteras som plastförpackningar och papperssäckar som pappersförpackningar.