Vi hämtar ditt avfall

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

Måndag till fredag tömmer sopbilarna i våra fyra kommuner tusentals kärl med brännbart restavfall och matavfall. För att underlätta för dig hämtar vi även annat avfall vid särskilda dagar under året.

För dig som bor i villa och är privatkund finns möjligheten att vid åtta tillfällen per år få grovavfall hämtat vid din fastighet. Vår och höst kör återvinningsbilen Rullis ut på vägarna, då har du möjlighet att lämna mindre mängder av bl.a. farligt avfall och elektronikavfall. Om du bor i Leksand eller Rättvik och har ett grönt kärl vid din fastighet hämtar vi tidningar och papper fyra gånger per år. Läs mer om alla våra hämtningstjänster under respektive rubrik.

Avfall från enskilda avlopp räknas också som ett hushållsavfall och det är vi som tömmer slamavskiljare (slambrunnar) och slutna tankar. Mer information om detta hittar du under Vatten och avlopp.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .