Vi hämtar ditt avfall

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

Hämtningsscheman för sopbilen


OBS! För Uppsälje i Vansbro kommun gäller följande traktindelning:

  • boende i Uppsälje t.o.m. nr 95 tillhör trakt 11
  • boende i Uppsälje fr.o.m. nr 97 tillhör trakt 10


Hämtningsschemat gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar.

Avfallet töms i två olika fack

Sopbilen hämtar ditt hushållsavfall i ett regelbundet intervall.

  • Matavfall varannan vecka.
  • Brännbart restavfall var fjärde vecka.

Varannan vecka tömmer vi grått och brunt kärl samtidigt. Sopbilen har två fack med en skiljevägg emellan. Brännbart restavfall töms i det ena facket och matavfallet i det andra. Det kan se ut som att allt hamnar i samma fack men skiljeväggen rör sig.

I och med att vi har infört tvåfacksbilar så har det blivit avsevärt färre körningar vilket är bättre för miljön.

Brunt och grått kärl

  • Matavfall läggs i bruna kärlet, i papperspåse.
  • Brännbart restavfall läggs i grå kärlet, i väl ihopknuten soppåse.

Det är vanligt att man har ett 140-liters kärl för matavfall och ett 190-liters kärl för restavfall. Vid behov av extra utrymme för restavfall kan ni kontakta oss.

Tänk på att ställa fram kärlen innan kl 6.00 på tömningsdagen, och att dra tillbaka dem när de är tömda så att de inte stör trafik eller gångtrafikanter.

Så här ställer du kärlen när det är dags för tömning.

Vi hämtar även annat avfall

För att underlätta för dig hämtar vi även annat avfall vid särskilda dagar under året.

Rullis - återvinningsbilen.

Hämtning av stort avfall - grovavfall.

Hämtning av tidningar och papper (endast Leksand och Rättvik).