Vi hämtar ditt avfall

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

Måndag till fredag tömmer sopbilarna i våra fyra kommuner tusentals kärl med brännbart restavfall och matavfall. För att underlätta för dig hämtar vi även annat avfall vid särskilda dagar under året.

För dig som bor i villa och är privatkund finns möjligheten att vid åtta tillfällen per år få grovavfall hämtat vid din fastighet. Vår och höst kör återvinningsbilen Rullis ut på vägarna, då har du möjlighet att lämna mindre mängder av bl.a. farligt avfall och elektronikavfall. Läs mer om alla våra hämtningstjänster under respektive rubrik.

Avfall från enskilda avlopp räknas också som ett hushållsavfall och det är vi som tömmer slamavskiljare (slambrunnar) och slutna tankar. Mer information om detta hittar du under Vatten och avlopp.