Entreprenörer

Sophämtning, omlastning och transporter av avfall hanteras av entreprenörer som vi har avtal med.

Vid alla frågor som gäller avfallshanteringen i din kommun eller kring ditt abonnemang så vänder du dig till oss på Dala Vatten och Avfall AB.

Insamling och transporter:

  • Insamling och fjärrtransporter av hushållsavfall och grovavfall från återvinningscentraler: Suez.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Tömning av enskilda avlopp: Maserfrakt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från återvinningscentralen hämtas:

Behandlingsanläggningar:

  • Matavfall tas omhand på Borlänge Energis anläggning Fågelmyra.
  • Brännbart avfall tas omhand på Borlänge Energis anläggning Bäckelund.
  • Deponi, tryckimpregnerat trä, asbest och park- och trädgårdsavfall tas också omhand på Fågelmyra.

    Se Borlänge Energis webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .