Entreprenörer

Sophämtning, omlastning och transporter av avfall hanteras av entreprenörer som vi har avtal med.

Vid alla frågor som gäller avfallshanteringen i din kommun eller kring ditt abonnemang så vänder du dig till oss på Dala Vatten och Avfall AB.

Insamling och transporter:

  • Insamling och fjärrtransporter av hushållsavfall och grovavfall från återvinningscentraler: PreZero,.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Tömning av enskilda avlopp: Maserfrakt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från återvinningscentralen hämtas:

Behandlingsanläggningar: