Så här ställer du dina kärl

Illustration om hur kärlen ska placeras.

För att sopbilen ska kunna tömma dina kärl utan att riskera att de slår i något så behöver de stå fritt med gott om avstånd till varann och bakomliggande saker. De ska stå bredvid vägbanan så att de inte hindrar trafiken och så att svängarmen kan nå dem.

Så här ska de stå:

  • Dra fram kärlet till vägkanten före kl 06 på tömningsdagen. Avstånd 0,5 till max 1,5 meter från vägbanan.
  • När båda kärlen ska tömmas samtidigt ställer du dem bredvid varann med ca 50 cm mellanrum. Det spelar ingen roll om det bruna kärlet står till höger eller vänster om det grå kärlet.
  • Det är viktigt att 1,5 meter bakom kärlen är fritt utrymme för att ha marginal för svängarmen, särskilt när vägen är smal.
  • Ställ kärlen med öppningen mot vägen (mot sopbilen) och i samma nivå som vägen.
  • För att sopbilen ska kunna lyfta och ställa ner kärlet utan att det ramlar omkull måste underlaget vara plant och slätt.

Vintertid, tänk också på detta:

  • Håll hämtningsplatsen och kärlen rena från snö, skotta varje gång det har snöat.
  • Kärlen måste stå fritt, upprätt och i nivå med vägen för att svängarmen ska kunna lyfta det. Vi kan inte lyfta kärl som står i/bakom plogvallar.
  • Ställ kärlen så att de inte utgör något hinder för plogbilen och dra in dom på gården efter tömning.