Sopbilen kommer

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

För hushåll som har egna kärl sker hämtning av matavfallet varannan vecka och det brännbara restavfallet var fjärde vecka. Senast 06.00 på hämtningsdagen ska dina sopkärl vara utställda vid hämtningsstället.


Sopbilen kan tömma mer än tusen kärl på en dag. Som fastighetsägare har du ett ansvar att sköta och underhålla kärlen. För att sophämtningen ska fungera smidigt för dig och för att chaufförerna ska ha en bra arbetsmiljö är det viktigt att du tar del av och följer våra anvisningar och tips för sophämtning, sortering och kärl.

Karta som visar vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör

Om du är osäker på vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör kan du ta hjälp av vår kartfunktion där du enkelt hittar informationen genom att skriva in din adress. (Håll muspekaren över bilden nedan så ser du hur resultatet av en sökning ser ut.)

Till traktkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämtningsscheman mars 2020 t.o.m. februari 2021

Hämtningsschemat gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar.

Om du är osäker på vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör kan du ta hjälp av vår kartfunktion där du enkelt hittar informationen genom att skriva in din adress.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


OBS! Uppsälje 505-752 i Vansbro kommun hör till trakt 11.

Så här ställer du dina kärl

För att sopbilen ska kunna tömma dina kärl utan att riskera att de slår i något så behöver de stå fritt med gott om avstånd till varann och bakomliggande saker. De ska stå bredvid vägbanan så att de inte hindrar trafiken och så att svängarmen kan nå dem.

Bild som visar hur kärlen ska stå enligt innehållet i texten på sidan.


 • Kärlen ska stå 0,5-1,5 meter från vägkanten för att lyftarmen enkelt ska kunna nå och lyfta kärlen.
 • Det är viktigt att 1,5 meter bakom kärlen är fritt utrymme för att ha marginal för svängarmen, särskilt när vägen är smal.
 • När båda kärlen ska tömmas samtidigt ställer du dem bredvid varann med ca 50 cm mellanrum. Det spelar ingen roll om det bruna kärlet står till höger eller vänster om det grå kärlet.
 • Ställ kärlen med öppningen mot vägen (mot sopbilen) och i samma nivå som vägen.
 • För att sopbilen ska kunna lyfta och ställa ner kärlet utan att det ramlar omkull måste underlaget vara plant och slätt.

Vintertid, tänk också på detta:

 • Håll hämtningsplatsen och kärlen rena från snö, skotta varje gång det har snöat.
 • Kärlen måste stå fritt, upprätt och i nivå med vägen för att svängarmen ska kunna lyfta det. Vi kan inte lyfta kärl som står i/bakom plogvallar.
 • Ställ kärlen så att de inte utgör något hinder för plogbilen och dra in dom på gården efter tömning.

Avfallet töms i två olika fack

 • Matavfall läggs i bruna kärlet, i papperspåse.
 • Brännbart restavfall läggs i grå kärlet, i väl ihopknuten soppåse.

Varannan vecka tömmer vi grått och brunt kärl samtidigt. Sopbilen har två fack med en skiljevägg emellan. Brännbart restavfall töms i det ena facket och matavfallet i det andra. Det kan se ut som att allt hamnar i samma fack men skiljeväggen rör sig.

I och med att vi har infört tvåfacksbilar så har det blivit avsevärt färre körningar vilket är bättre för miljön.

Tömningar och eventuella avvikelser registreras

På varje sopkärl finns en liten rund, svart RFID-tagg som är knuten till ditt abonnemang. Med hjälp av dessa registreras tömningen av dina kärl. Registreringen sker automatiskt i samband med att lyftarmen lyfter kärlet, tömmer och ställer tillbaks det.

Chaufförerna kan dessutom registrera avvikelser manuellt i samband med tömning av ditt kärl. Några exempel på avvikelser som registreras är:

 • Överfullt kärl
 • Felsortering
 • Löst avfall
 • Felvända eller felplacerade kärl
 • Hinder som gjort att tömning inte kunnat utföras

Om ditt kärl inte har blivit tömt

Om vi har varit i ditt område men ditt kärl ändå inte har blivit tömt kan det bero på flera olika saker. På sidan för driftinformation uppdaterar vi löpande ifall det förekommer några driftstörningar i sophämtningen- här hittar du driftinformationen.

Genom att fylla i vårt formulär för felanmälan om utebliven sophämtning ser vår kundservice över vad som hänt i ditt ärende hjälper dig.

Skräpigt vid kärlet?

Det finns några saker du kan göra för att undvika att det hamnar skräp på marken vid ditt avfallskärl.

Lägg inget löst avfall i kärlet, använd alltid soppåsar och knyt ihop dem väl. För matavfall ska vår speciella papperspåse användas som rullas ihop.

OBS - hundbajspåsar ramlar lätt ur vid tömning, om det är möjligt är det bra att försöka samla dessa i en större påse.

Fyll bara kärlet så mycket att locket går att stänga. Gapande lock kan leda till att fåglar och andra djur hinner före sopbilen och drar ut avfall från ditt kärl, eller att en del av innehållet ramlar ut vid tömningen.

Påsar kvar i kärlet?

Ibland är det soppåsar kvar i kärlen trots att sopbilen har varit på plats för att hämta ditt avfall. Detta kan bero på flera olika saker.:

Kärlet är för hårt packat. Om du trycker ner påsarna i kärlet riskerar de att kilas fast. Då kan alla eller en del av påsarna bli kvar i kärlet trots att vi har försökt tömma det.

Något hindrar påsarna från att ramla ur kärlet. Om du slänger ner t.ex. kvistar eller en stor bit kartong i kärlet riskerar det att fastna och hindra soppåsar från att ramla ur.

Sommartid kan påsen eller sopkärlen vara kladdiga vilket gör att påsar torkar fast i värmen. Tänk därför på att rengöra kärlen regelbundet. Det är också viktigt att hålla matavfallspåsen torr.

Vintertid är orsaken i de flesta fall fastfrysning och sker oftast i kärlet för matavfall. Ta del av och använd våra vintertips så kan du undvika detta.

Inget trädgårdsavfall i matavfallskärlet

Det är förstås så att trädgårdsavfall så småningom förmultnar, men det kan ändock inte läggas ner i det bruna kärlet. Där får endast finnas papperspåsar med matavfall.

Grenar och annat trädgårdsavfall riskerar att fastna vilket kan göra att kärlet inte blir tömt. Det kan även fastna i sopbilen vilket försvårar vår hantering av matavfallet.

Däremot kan du beställa särskild hämtning av förpackat trädgårdsavfall. Det är en betaltjänst som beställs från vår kundservice. Se datum och beställningsformulär för grovavfall.