Tilläggstjänster

Utöver att sopbilen hämtar hushållsavfall enligt schemat så finns det ytterligare tjänster vi hjälper till med. Dessa betalar du per tillfälle. Beställ tjänsten hos kundservice. Kostnaden för den beställda tjänsten läggs på din nästkommande faktura.

Extra tömning av kärl

Om du t ex har ett fritidshus med sophämtning sommartid och tillfälligt behöver en soptömning under vintern så kan du beställa extra tömning. Kostnaden för detta är olika beroende på om sopbilen kan tömma ditt kärl vid ordinarie tur eller om den behöver åka ut vid annan tidpunkt.

Även du som har sophämtning året runt kan få extra tömning. Om du tillfälligt har mycket restavfall kan du beställa en extra tömning av det grå kärlet i samband med ordinarier tur när ditt matavfallet töms. Det går också att beställa tömning utanför ordinarie tur.

Beställ tjänsten hos kundservice.

  • Extra tömning vid ordinarie tur, 65 kr per tillfälle - gör din beställning senast dagen innan, beställning via e-post måste göras dagen innan före kl 12.00.
  • Extra tömning utanför ordinarie tur, 452 kr per tillfälle

Extra säck för brännbart restavfall

Har du tillfälligt mycket brännbart restavfall som inte får plats i kärlet kan du beställa hämtning av en extra säck som du ställer bredvid eller ovanpå kärlet. Säcken hämtas vid den ordinarie sophämtningen.

  • Extra säck för brännbart restavfall, inkl hämtning 63 kr.

Hjälp att dra fram kärl till tömning - draghjälp

Vid behov av hjälp att dra fram kärlen vid tömning. Enstaka gånger beställs och betalas från gång till gång men det går också bra att beställa tjänsten så att den utförs kontinuerligt vid varje tömning. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda tjänsten är att vägen är framkomlig så att kärlen enkelt kan rullas, detta kontrolleras av vår entreprenör som sköter sophämtningen. Längsta möjliga draglängd för privathushåll är 25 meter.

  • Priset beror på om du har helårs- eller fritidshämtning. Kontakta vår kundservice för prisuppgift.

Kärltvätt

Både privatkunder och företagskunder kan beställa kärltvätt av oss, själva tvätten utförs av en entreprenör. Kärltvätt sker under tvåveckorsperioder i respektive kommun, en gång under perioden 1 mars till 31 juli samt en gång under perioden 1 aug till 31 dec enligt schema som fastställs av vår entreprenör.

Gör din beställning hos vår kundservice på 0247 - 44 100 eller kundservice@dvaab.se.

Beställning av kärltvätt hösten 2020

Vår entreprenör erbjuder kärltvätt under helgen vecka 44, lördag 31/10 och (vid många beställningar) även söndag 1/11.

Gör din beställning hos vår kundservice senast 12.00 torsdagen 29/100247 - 44 100 eller kundservice@dvaab.se.


Viktigt att tänka på inför kärltvätt

  • Om kärlen står i låst soprum måste du meddela oss det i samband med beställning samt lämna uppgifter om hur vår entreprenör får åtkomst till kärlen.
  • Se till att dina kärl står lättillgängliga och synliga så att vår entreprenör inte behöver leta efter dem.
  • Kärlen behöver inte vara tomma. Om det är soppåsar i kärlen lyfts de ur vid tvätt och läggs sedan tillbaka efter utförd tvätt.


Priser kärltvätt 2020

En- och tvåfamiljshus

  • 322 kr/kärl (inkl moms)

Flerfamiljshus och verksamheter:

  • 322 kr/kärl (inkl moms) eller
  • 550 kr/timme (inkl moms) för minst 5 kärl inom samma geografiska område.