Tilläggstjänster

Utöver att sopbilen hämtar hushållsavfall enligt schemat så finns det ytterligare tjänster vi hjälper till med. Dessa betalar du per tillfälle. Beställ tjänsten hos kundservice. Kostnaden för den beställda tjänsten läggs på din nästkommande faktura.

Extra tömning av kärl

Om du t ex har ett fritidshus med sophämtning sommartid och tillfälligt behöver en soptömning under vintern så kan du beställa extra tömning. Kostnaden för detta är olika beroende på om sopbilen kan tömma ditt kärl vid ordinarie tur eller om den behöver åka ut vid annan tidpunkt.

Även du som har sophämtning året runt kan få extra tömning. Om du tillfälligt har mycket restavfall kan du beställa en extra tömning av det grå kärlet i samband med ordinarier tur när ditt matavfallet töms. Det går också att beställa tömning utanför ordinarie tur.

Beställ tjänsten hos kundservice.

  • Extra tömning vid ordinarie tur, 65 kr per tillfälle
  • Extra tömning utanför ordinarie tur, 452 kr per tillfälle

Extra säck för brännbart restavfall

Har du tillfälligt mycket brännbart restavfall som inte får plats i kärlet kan du beställa hämtning av en extra säck som du ställer bredvid eller ovanpå kärlet. Säcken hämtas vid den ordinarie sophämtningen.

  • Extra säck för brännbart restavfall, inkl hämtning 63 kr.

Hjälp att dra fram kärl till tömning

Vid behov av hjälp att dra fram kärlen vid tömning. Enstaka gånger beställs och betalas från gång till gång men det går också bra att beställa tjänsten så att den utförs kontinuerligt vid varje tömning. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda tjänsten är att vägen är framkomlig så att kärlen enkelt kan rullas. Längsta möjliga draglängd för privathushåll är 25 meter.

  • Priset beror på om du har helårs- eller fritidshämtning. Kontakta vår kundservice för prisuppgift.