Vintertips för dina avfallskärl

Sommarblommor på en stol.

För att sopbilen ska kunna hämta ditt hushållsavfall vintertid behöver kärlen stå lätttillgängliga och snöfria vid vägkanten. Det är också viktigt att kärlen inte står i vägen för plogbilen eller andra trafikanter. Om du följer råden nedan underlättas din sophämtning under vintern.

Åtgärder inför sophämtning vintertid

Ta bort snö från kärlen

Se till att locken på kärlen är snöfria när du ställer ut dem inför sophämtningen.

Skotta och sanda runt kärlen

Vi kan inte tömma kärl som står i, ovanpå eller bakom snövallar. Kärlen måste stå plant och upprätt i nivå med vägen. Skotta så att det är fritt runtom och bakom kärlen. För att underlätta för dig själv är det bra att skotta varje gång det har snöat. 

Sanda runt kärlen vid behov, särskilt viktigt om dina kärl står i en backe.

Undvik att ställa kärlen direkt på vägen

Ställ kärlen jämsides med eller, om möjligt, på infarten eller i "grindöppningen", minst 0,5 meter från vägkanten. Undvik att placera kärlen på trottoarer eller direkt på vägen eftersom det hindrar snöröjning och utgör ett hinder i trafiken. Tänk dock på att kärlen inte får stå mer än 1,5 meter från vägkanten för att sopbilens lyftarm ska kunna nå dem.

Dragväg måste vara skottad och sandad

I de fall dina kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören måste dragvägen vara skottad och halkfri. Tänk även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen.

Dra in kärlen på gården efter tömning

Ställ tillbaks kärlen på gården när de har tömts så de inte står i vägen för plogbilen eller annan trafik.

Matavfallspåsar som fryser fast

Som fastighetsägare har du ett ansvar att sköta och underhålla kärlen för att underlätta hämtning av ditt avfall. En del av det ansvaret är att se till att påsarna är lösa i kärlen inför sophämtningen. Vintertid är fastfrusna matavfallspåsar som blir kvar i det bruna kärlet efter tömning ett vanligt problem, men det går att undvika.

Gör så här:

  • Det viktigaste är att hålla matavfallspåsen torr. Ta del av och tillämpa våra bästa tips för att lyckas med detta.öppnas i nytt fönster
  • Om matavfallspåsen är fuktig - ställ ut den för att frysa till innan den läggs i kärlet. Placera den under en hink så slipper du problem med att fåglar eller andra djur drar ut innehållet.
  • Om någon soppåse verkar fastna, lyft ur den och lägg den i en ny påse.
  • Ruska på kärlet emellanåt, lossa alla påsar i kärlet varje gång du lägger i en ny och alltid inför sophämtning - för hand eller med ett kvastskaft/spade.

Om du följer ovanstående råd underlättar du chaufförens arbete och får hela kärlet tömt.

Skulle det ändå finnas påsar kvar i kärlet efter sophämtningen så se till att de är lösa och låt dem vara kvar till nästa gång sopbilen kommer. Det bruna kärlet för matavfall är väl tilltaget i storlek och bör räcka en hel månad. Det gör därför inte så mycket om några påsar blivit kvar. Vintertid uppstår inte heller några problem med lukt.

Därför får sopbilen problem att ta sig fram vintertid

Vintertid kan dåligt snöröjda vägar och halka göra att sobpilen får svårt att köra och fastnar på vägar där andra bilar tar sig fram. Det är ganska vanligt att kunder ifrågasätter varför sopbilen kör fast när dom själva tar sig fram utan problem. Här förklarar vi varför det är så:

Sopbilen är tung

En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvaret och rättigheten att bedöma om det ens är möjligt att köra på en väg, säkerheten både för den som kör och omgivningen är alltid viktigast.

Varma däck smälter snön

Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförbacke för att tömma kärl smälter snön under däcken. Då kan det bli extrem halt och mycket svårt för sopbilen att kunna köra vidare.

Svårt att komma loss

Om du själv har kört bil vintertid vet du att när det är moddigt, spårigt eller dåligt plogat så gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna.

Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje sopkärl riskerar de att hamna i den situationen hela tiden. För att nå kärlen måste sopbilen dessutom ofta köra längre till höger på vägen och då kan de inte alltid köra i de spår som kanske redan finns på vägbanan.