Sophämtning - för dig med egna kärl

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

För hushåll som har egna kärl sker hämtning av matavfallet varannan vecka och det brännbara restavfallet var fjärde eller var åttonde vecka. Senast 06.00 på hämtningsdagen ska dina sopkärl vara utställda vid hämtningsstället.

Hämtning sker måndag till fredag året runt

Sopbilen kör måndag till fredag året runt, även på röda dagar. Så se till att ställa ut kärlen även om din hämtningsdag infaller på till exempel julafton.

För dig som har egna kärl vid fastigheten

Hämtningsschemat gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar.

Hämtning var åttonde vecka

Lite längre ner på sidan finns sophämtningsscheman för alla fyra kommuner. Där hittar även du som har tömning av det grå kärlet var 8:e vecka information om dina hämtningsdagar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:

 • Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
 • Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
 • Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.

Tips - lägg in sophämtningsdagarna i din smartphone

Lägg in sophämtningen i mobiltelefonens kalender och välj att upprepa händelsen varannan, var fjärde eller var åttonde vecka, på så sätt behöver du aldrig fundera på när det är dags för sophämtning.

Sophämtningsscheman och traktkarta

Vet du inte vilket hämtningsområde din fastighet tillhör?

Hitta ditt hämtningsområde

Om du är osäker på vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör kan du ta hjälp av vår kartfunktion där du enkelt hittar informationen genom att skriva in din adress. (Håll muspekaren över bilden nedan så ser du hur resultatet av en sökning ser ut, OBS datumen i bilden är gamla.)

Se dina hämtningsdagar

Du kan även se vilka dagar du har sophämtning. Nytt för 2021 är att även du som har hämtning av brännbart restavfall var 8:e vecka hittar dina hämtningsdagar här.

Till traktkartan (sidan öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämtningsschema 2021 Gagnef

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 30 september

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 30 september.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 810.2 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet på jämna tisdagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Svedjan, Djur, Lindan,
Hovänget, Mon, Rista,
Färmsnäs, Högsveden,
Skampervägen,
Lassas Hage

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 26 januari

Var åttonde vecka med start 26 januari

2

Nordanholen, Högberget,
Borgsheden, Lillstup,
Nyåkern, Nordanby,
Lindbyn

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

3

Björbo Centrum, Holarna,
Nybyn

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 27 januari

Var åttonde vecka med start 27 januari

4

Gybäcksholan, Handbacken,
Forsen, Gåsholmen,
Källbäcken

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 13 januari

Var åttonde vecka med start 10 februari

5

Djurås Centrum, Skogen,
Tägtvägen, Bäckåkern,
Fagervägen, Skogsvägen,
Snobbrännan, Näset,
Överbacka

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 1 januari

Var åttonde vecka med start 29 januari

6

Östtjärna, Västtjärna,
Bomsarvet, Dunkarbacken,
Gruvan, Nordåker,
Gagnefsbyn, Nordbäck,
Västerfors, Älvnäs

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 15 januari

Var åttonde vecka med start 12 februari

7

Tallbacken, Kyrkbyn,
Rännarheden, Wernervägen,
Gärdsholen, Nedre
Tjärna, Sörbyn, Gärde,
Gråda, Österfors

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

8

Gräv, Moje, Övre Tjärna,
Stationsområdet, Gröntuv,
Hampgårdarna,
Holen, Prosgårdarna

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

9

Heden, Benarvet,
Jugasåkern, Västanbäcken
(även Västanbäcken 2-41),
Myrholn

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 5 januari

Var åttonde vecka med start 2 februari

10

Björka, By, Ellheden,
Nysäl, Bröttjärna,
Holarna, Stängsla,
Backen, Ersholen

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 19 januari

Var åttonde vecka med start 16 februari

11

Mjälgen, Bodarna,
Arvslindan

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari

12

Bäsna

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

13

Täktberget, Färjbacken,
Djurås by, Kiltäppan,
Djörmo, Bäckan,
Gamla Djurmo

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

14

Sifferbo, Djurmo
(OBS! Gamla Djurmo
tillhör TRAKT 13)

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 7 januari

Var åttonde vecka med start 4 februari

15

Syrholen, Risholn, Mossel,
Bäckbyn, Svedjebyn, Sälje

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 22 januari

Var åttonde vecka med start 19 februari

16

Forsgärdet, Hagen,
Holsåker

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 8 januari

Var åttonde vecka med start 5 februari


Sophämtningsschema 2021 Leksand

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 30 september

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 30 september.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 888 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet på jämna tisdagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Insjön 1: Tunsta,
Holsåkern, Ålbyn, Lustholen,
Åhl-Sätra,
Faluvägen, Holen (norr
om Faluv.), Ål-Tällberg

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 25 januari

Var åttonde vecka med start 25 januari

2

Insjön 2: Nedre Heden,
Knippboheden, Holen
(söder om Faluvägen),
Övre Heden, Knippbodarna,
Risa, Lövladbo

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 11 januari

Var åttonde vecka med start 8 februari

3

Övermo, Edshult

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 26 januari

Var åttonde vecka med start 26 januari

4

Åkerö, Lisselby, Insjövägen

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

5

Byggningen, Bränngärdet,
Hjortnäsheden, Sunnanäng,
Hjortnäs, Dalsberget,
Sandåsarna

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 27 januari

Var åttonde vecka med start 27 januari

6

Tällberg, Plintsberg

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 13 januari

Var åttonde vecka med start 10 februari

7

Moskogen, Källberget,
Yttermo, Mjälgen, Gärde

Torsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 28 januari

Var åttonde vecka med start 28 januari

8

Ytteråkerö, Smedby,
Västannor, Hagen

Torsdag jämna veckor

Var fjärde vecka med start 14 januari

Var åttonde vecka med start 11 februari

9

Djura

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 1 januari

Var åttonde vecka med start 29 januari

10

Styrsjöbo, Heden, Hästberg,
Jonheden, Knutsgårdarna,
Rälta, Rältlindor

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 15 januari

Var åttonde vecka med start 12 februari

11

Noret (söder om
Rättviksvägen), Noret
(väster om Siljansvägen),
Siljansvägen, Lima

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

12

Noret (norr om Rättviksvägen),
Noret (öster om
Siljansvägen),
Kärringberget, Limhagen

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

13

Norsbro, Lycka, Tibble,
Ullvi (gränsen går vid
brandtornet)

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 5 januari

Var åttonde vecka med start 2 februari

14

Hälla, Romma, Berg,
Rönnäs, Helgnäs, Brenäs

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 19 januari

Var åttonde vecka med start 16 februari

15

Almo, Alvik, Räckselbackarna,
Gassarvet,
Tasbäck

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari

16

Karlsarvet, Västanvik,
Grytnäs, Sundsnäs

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

17

Siljansnäs 1: Stensveden,
Näsbyggebyn, Backbyn, Hallen
(söder om Hallgattu/Persbacksgattu
samt Moravägen),
Hallgattu/Persbacksgattu

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

18

Siljansnäs 2: Hjulbäck,
Mon, Björken, norr om
Hallgattu/Persbacksgattu

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 7 januari

Var åttonde vecka med start 4 februari

19

Laknäs, Östanhol,
Kullsbjörken

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 22 januari

Var åttonde vecka med start 19 februari

20

Leksboda, Sjugare,
Torrberg, Norr och Söder
Bergsäng, Västberg

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 8 januari

Var åttonde vecka med start 5 februari


Sophämtningsschema 2021 Rättvik

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 30 september

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 30 september.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 810.8 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet på jämna tisdagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Furudal, Furudalsbruk,
Näset

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 25 januari

Var åttonde vecka med start 25 januari

2

Böle, Dalfors, Norrboda,
Sörboda, Sunnanhed,
Östansjö, Östanvik

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 11 januari

Var åttonde vecka med start 8 februari

3

Hjortgården, Kalkbackarna,
Granmor, Vikarbyn N om
RV 70 fram till Röjeråsv.

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 26 januari

Var åttonde vecka med start 26 januari

4

Röjeråsvägen, Västbjörka,
Röjeråsen, Tammeråsen,
Öja

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

5

Västanå, Solberga,
Ovanmyra, Lenåsen,
Östra Boda

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 27 januari

Var åttonde vecka med start 27 januari

6

Österängarna, Baggetorp,
Nedre Gärdsjö, Övre
Gärdsjö, Ingels, Lisskog,
Blecket, Born, Stenbacken

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 13 januari

Var åttonde vecka med start 10 februari

7

Hedslund/Nyheden, Altsarbyn,
Vidablick, Hagas &
Börjesväg, Bäck, Mårtanberg,
Söderåsbacken RV 80

Torsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 28 januari

Var åttonde vecka med start 28 januari

8

Centrum, Söderås,
Utanåker, Östergrav,
Västergrav, Västgärde,
Utby

Torsdag jämna veckor

Var fjärde vecka med start 14 januari

Var åttonde vecka med start 11 februari

9

Backa, Östbjörka

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

10

Sätra, Västberg,
Rovgärdet, Nittsjö,
Templet, Lugnet

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

11

Änderåsen, Kärvsåsen,
Osmundsberg, Gulleråsen,
Dalbyn, Arvet

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 5 januari

Var åttonde vecka med start 2 februari

12

Boda, Silverberg

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 19 januari

Var åttonde vecka med start 16 februari

13

Sjurberg, Vikarbystrand,
Stumsnäs, Ickholmen

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari

14

Vikarbyn söder om RV 70

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

15

Faluvägen, Siljansvägen,
Östlundsväg, Slöjdvägen,
Gärdebyn söder om Gärdebygatan,
Gärdebygatan,
Wallenkampfsväg

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

16

Lerdal (Norr om Gärdebygatan),
Vålsveden, Persslogsväg
OBS! Ej Falu-,
Siljansvägen och Gärdebygatan
som tillhör trakt 15

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 7 januari

Var åttonde vecka med start 4 februari


Sophämtningsschema 2021 Vansbro

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 31 oktober

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 31 oktober.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 228.7 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet då.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Dala-Järna:
Noret, Kvarnåker,
Emaus, Utby

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 11 januari

Var åttonde vecka med start 8 februari

2

Dala-Järna:
Myrbacka, Storbyn

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 25 januari

Var åttonde vecka med start 25 januari

3

Vansbro C, Söderåsen,
Källbacken

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

4

Skamhed, Saltvik,
Dalasågen

Torsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 28 januari

Var åttonde vecka med start 28 januari

5

Nordanåker, Hulån,
Duvnäs, Skålö, Ilbäcken

Torsdag jämna veckor

Var fjärde vecka med start 14 januari

Var åttonde vecka med start 11 februari

6

Snöån, Strömsheden,
Nås

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

7

Malmsta, Storbyn, Närsjö,
Orsala, Lindesnäs, Närsen,
Sågen, Kroktorp, Örskogen,
Eldforsen, Heden

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 15 januari

Var åttonde vecka med start 12 februari

8

Äppelbo:
Lia, Rågsveden, Näset,
Ö. Born, Ovanheden,
Österby, Hunflen

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

9

Äppelbo:
Nordibyn, Viforsnäset,
Storbyn, Torvallen, Sälen,
Opsaheden, Roddarheden,
Grossheden, Lappheden

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

10

Grönalid, Bomled, Rutån,
Skiffsforsen, Sandbäcken,
Uppsälje nr 97 - 126

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

11

Strandvägen, Västgård,
Grånäs, Snöborg, Högosta,
Gruvan, Uppsälje
t.o.m. nr 95 samt 505-752

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februariViktig information till dig som har egna kärl vid fastigheten

För att vi ska kunna tömma dina kärl och för att chaufförerna ska ha en bra arbetsmiljö är det viktigt att du som fastighetsägare tar del av informationen nedan.

Så här ställer du dina kärl

För att sopbilen ska kunna tömma dina kärl utan att riskera att de slår i något så behöver de stå fritt med gott om avstånd till varann och bakomliggande saker. De ska stå bredvid vägbanan så att de inte hindrar trafiken och så att svängarmen kan nå dem.

Bild som visar hur kärlen ska stå enligt innehållet i texten på sidan.


 • Kärlen ska stå 0,5-1,5 meter från vägkanten för att lyftarmen enkelt ska kunna nå och lyfta kärlen.
 • Det är viktigt att 1,5 meter bakom kärlen är fritt utrymme för att ha marginal för svängarmen, särskilt när vägen är smal.
 • När båda kärlen ska tömmas samtidigt ställer du dem bredvid varann med ca 50 cm mellanrum. Det spelar ingen roll om det bruna kärlet står till höger eller vänster om det grå kärlet.
 • Ställ kärlen med öppningen mot vägen (mot sopbilen) och i samma nivå som vägen.
 • För att sopbilen ska kunna lyfta och ställa ner kärlet utan att det ramlar omkull måste underlaget vara plant och slätt.

Vintertid, tänk också på detta:

 • Håll hämtningsplatsen och kärlen rena från snö, skotta varje gång det har snöat.
 • Kärlen måste stå fritt, upprätt och i nivå med vägen för att svängarmen ska kunna lyfta det. Vi kan inte lyfta kärl som står i/bakom plogvallar.
 • Ställ kärlen så att de inte utgör något hinder för plogbilen och dra in dom på gården efter tömning.

Avfallet töms i två olika fack

 • Matavfall läggs i bruna kärlet, i papperspåse.
 • Brännbart restavfall läggs i grå kärlet, i väl ihopknuten soppåse.

Varannan vecka tömmer vi grått och brunt kärl samtidigt. Sopbilen har två fack med en skiljevägg emellan. Brännbart restavfall töms i det ena facket och matavfallet i det andra. Det kan se ut som att allt hamnar i samma fack men skiljeväggen rör sig.

I och med att vi har infört tvåfacksbilar så har det blivit avsevärt färre körningar vilket är bättre för miljön.

Tömningar och eventuella avvikelser registreras

På varje sopkärl finns en liten rund, svart RFID-tagg som är knuten till ditt abonnemang. Med hjälp av dessa registreras tömningen av dina kärl. Registreringen sker automatiskt i samband med att lyftarmen lyfter kärlet, tömmer och ställer tillbaks det.

Chaufförerna kan dessutom registrera avvikelser manuellt i samband med tömning av ditt kärl. Några exempel på avvikelser som registreras är:

 • Överfullt kärl
 • Felsortering
 • Löst avfall
 • Felvända eller felplacerade kärl
 • Hinder som gjort att tömning inte kunnat utföras

Om ditt kärl inte har blivit tömt

Om vi har varit i ditt område men ditt kärl ändå inte har blivit tömt kan det bero på flera olika saker. På sidan för driftinformation uppdaterar vi löpande ifall det förekommer några driftstörningar i sophämtningen- här hittar du driftinformationen.

Genom att fylla i vårt formulär för felanmälan om utebliven sophämtning ser vår kundservice över vad som hänt i ditt ärende och hjälper dig.

Skräpigt vid kärlet?

Det finns några saker du kan göra för att undvika att det hamnar skräp på marken vid ditt avfallskärl.

Lägg inget löst avfall i kärlet, använd alltid soppåsar och knyt ihop dem väl. För matavfall ska vår speciella papperspåse användas som rullas ihop.

OBS - hundbajspåsar ramlar lätt ur vid tömning, om det är möjligt är det bra att försöka samla dessa i en större påse.

Fyll bara kärlet så mycket att locket går att stänga. Gapande lock kan leda till att fåglar och andra djur hinner före sopbilen och drar ut avfall från ditt kärl, eller att en del av innehållet ramlar ut vid tömningen.

Påsar kvar i kärlet?

Ibland är det soppåsar kvar i kärlen trots att sopbilen har varit på plats för att hämta ditt avfall. Detta kan bero på flera olika saker.:

Kärlet är för hårt packat. Om du trycker ner påsarna i kärlet riskerar de att kilas fast. Då kan alla eller en del av påsarna bli kvar i kärlet trots att vi har försökt tömma det.

Något hindrar påsarna från att ramla ur kärlet. Om du slänger ner t.ex. kvistar eller en stor bit kartong i kärlet riskerar det att fastna och hindra soppåsar från att ramla ur.

Sommartid kan påsen eller sopkärlen vara kladdiga vilket gör att påsar torkar fast i värmen. Tänk därför på att rengöra kärlen regelbundet. Det är också viktigt att hålla matavfallspåsen torr, sidan öppnas i detta fönster.

Vintertid är orsaken i de flesta fall fastfrysning och sker oftast i kärlet för matavfall. Ta del av och använd våra vintertips så kan du undvika detta, sidan öppnas i detta fönster.

Inget trädgårdsavfall i matavfallskärlet

Det är förstås så att trädgårdsavfall så småningom förmultnar, men det kan ändock inte läggas ner i det bruna kärlet. Där får endast finnas papperspåsar med matavfall.

Grenar och annat trädgårdsavfall riskerar att fastna vilket kan göra att kärlet inte blir tömt. Det kan även fastna i sopbilen vilket försvårar vår hantering av matavfallet.

Däremot kan du beställa särskild hämtning av förpackat trädgårdsavfall. Det är en betaltjänst som beställs från vår kundservice. Se datum och beställningsformulär för grovavfall (sidan öppnas i detta fönster).